Κοινωνικό φαρμακείο

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η Δομή είναι άτομα που διαμένουν στο Δήμο και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ κλπ) ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή προστασία.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του στις 2 Νοεμβρίου 2017. Στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δημαρχείου επί των οδών Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού και λειτουργεί με σταθερό ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9.00 π.μ. - 17.00 μ.μ. 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο χορηγεί φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σύμφωνα με ότι υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή ενώ δεν διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Ν.3549/2006 (ειδικής συνταγογράφησης). 

Η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

Τέλος, οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κοινωνικό Φαρμακείο προς τους ωφελούμενους είναι δωρεάν.
 

Τρόποι Επικοινωνίας:

Τηλ.:  22310 43730
e-mail: koin.farmakeio@lamia-city.gr

Άλμπουμ φωτογραφιών
Φωτογραφίες
Σημείο ενδιαφέροντος
Δημοτική ενότητα
Δ.Ε. Λαμίας
Σημείο στον χάρτη

Κοινωνικό φαρμακείο

Κοινωνικό φαρμακείο
Δ.Ε. Λαμίας
Υποδομές