Τοπική Οµάδα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας

Στα πλαίσια συνεργασίας του Δήμου Λαμιέων με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π.Σακελλαρόπουλος και του ΚοιΣΠΕ «Ανεμώνη» , λειτουργεί στο Δήμο μας Τοπική Ομάδα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας ( Τ.ΟΠ.Ψ.Υ.)

Προτεραιότητα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του Τ.Ο.Π.Ψ.Υ. είναι η αντιμετώπιση των ποικίλων και σύνθετων κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων που έχουν ενταθεί στην κοινωνία λόγω δημοσιονομικής κρίσης, όπως για πχ. οι χωρικές και κοινωνικές ανισότητες, η ανεργία , η περιθωριοποίηση κ.α., και ιδιαίτερα όταν τα προβλήματα αυτά απαντώνται σε ευπαθείς ομάδες πολιτών  με ψυχολογικά ή/και ψυχιατρικά προβλήματα.

Στο πλαίσιο της Συνεργασίας προβλέπονται: 

  • Αγωγή Κοινότητας σε θέματα Ψυχικής Υγείας
  • Παροχή ψυχιατρικής εκτίμησης σε ειδικές ομάδες πληθυσμού ( Άστεγοι, ΑμεΑ κ.α.).
  • Εκπαίδευση εθελοντών του Δήμου από στελέχη των Δομών Ψυχικής Υγείας
  • Επιμόρφωση–Εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού των Κοινωνικών Φορέων

Στοιχεία επικοινωνίας : Τηλ.: 2231066377, e-mail: ekpslam@otenet.gr