Κοινωνικές υπηρεσίες

Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Η Δράση με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά...

Δημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΚΠΑΖ)

Οι πολίτες μπορούν να καλούν, (εκτός της τηλεφωνικής γραμμής του ΚΠΑΖ), στο 6996717827 ή να αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dkepaz@lamia-city.gr για ο,τιδήποτε αφορά τα αδέσποτα, είτε αυτό είναι περισυλλογή, καταγγελία, στείρωση, σήμανση κ.λ.π. Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί...

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης είναι η προστασία και αγωγή της οικογένειας και του παιδιού, η προστασία των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των οικονομικά αδυνάτων & γενικότερα του πληθυσμού που ανήκει σε ευπαθή κοινωνικά στρώματα. Παρέχονται...

Τοπική Οµάδα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας

Προτεραιότητα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του Τ.Ο.Π.Ψ.Υ. είναι η αντιμετώπιση των ποικίλων και σύνθετων κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων που έχουν ενταθεί στην κοινωνία λόγω δημοσιονομικής κρίσης, όπως για πχ. οι χωρικές και κοινωνικές ανισότητες, η ανεργία , η περιθωριοποίηση κ.α., και...

Γραφείο Εθελοντισμού

Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Λαμιέων, αναγνωρίζοντας την αξία του εθελοντισμού και θέτοντας ως βασική αρχή το μήνυμα «Δώσε όσο αγαπάς», λειτουργεί ως ο συνδετικός κρίκος συνεργασίας, σχεδιασμού, συντονισμού, και δράσης αφενός με τους εθελοντές του Μητρώου του και αφετέρου με τις εθελοντικές...

Βοήθεια στο Σπίτι

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα Κοινωνικής Προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε άτομα της τρίτης ηλικίας και Α.Μ.Ε.Α. Σκοπός του είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσής τους και η...

Κ.Α.Π.Η.

Ο θεσμός των ΚΑΠΗ ξεκίνησε το 1979. Βασικός σκοπός είναι να προωθεί την κοινωνική δράση και προσφορά των μελών του, έτσι ώστε να χτίζουν σχέσεις, συνεργασίες και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική δικτύωση της τοπικής κοινωνίας. Στόχος του, επίσης, είναι να κρατήσει τα μέλη του ενεργά, αυτόνομα...

Κ.Η.Φ.Η.

Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να...

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2012 με εξειδικευμένο προσωπικό (Σύμβουλο Υποδοχής/Διοικητικό προσωπικό, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Νομικό) και στηρίζει : Γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας (π.χ. ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική...

Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Λαμιέων λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2013 και είναι ο 2ος Ξενώνας του "Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010 - 2013" της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που λειτούργησε πανελλαδικά. Η λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών...