Για τις γυναίκες

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2012 με εξειδικευμένο προσωπικό (Σύμβουλο Υποδοχής/Διοικητικό προσωπικό, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Νομικό) και στηρίζει : Γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας (π.χ. ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική...

Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Λαμιέων λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2013 και είναι ο 2ος Ξενώνας του "Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010 - 2013" της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων που λειτούργησε πανελλαδικά. Η λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών...