Κοινότητες | Δ.Ε. Υπάτης

Προβολή 1 - 19 από 19

1. Τοπική Κοινότητα Αμαλώτας

1. Τοπική Κοινότητα Αμαλώτας
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

2. Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου

2. Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

3. Τοπική Κοινότητα Βασιλικών

3. Τοπική Κοινότητα Βασιλικών
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

4. Τοπική Κοινότητα Δάφνης

4. Τοπική Κοινότητα Δάφνης
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

5. Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου

5. Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

6. Τοπική Κοινότητα Καρυάς

6. Τοπική Κοινότητα Καρυάς
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

7. Τοπική Κοινότητα Καστανιάς

7. Τοπική Κοινότητα Καστανιάς
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

8. Τοπική Κοινότητα Κομποτάδων

8. Τοπική Κοινότητα Κομποτάδων
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

9. Τοπική Κοινότητα Λαδικού

9. Τοπική Κοινότητα Λαδικού
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

10. Τοπική Κοινότητα Λουτρών Υπάτης

10. Τοπική Κοινότητα Λουτρών Υπάτης
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

11. Τοπική Κοινότητα Λυχνού

11. Τοπική Κοινότητα Λυχνού
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

12. Τοπική Κοινότητα Μεξιατών

12. Τοπική Κοινότητα Μεξιατών
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

13. Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου

13. Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

14. Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου

14. Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

15. Τοπική Κοινότητα Περιστερίου

15. Τοπική Κοινότητα Περιστερίου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

16. Τοπική Κοινότητα Πύργου

16. Τοπική Κοινότητα Πύργου
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

17. Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς

17. Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

18. Τοπική Κοινότητα Συκάς

18. Τοπική Κοινότητα Συκάς
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων

19. Τοπική Κοινότητα Υπάτης

19. Τοπική Κοινότητα Υπάτης
Σημείο ενδιαφέροντος:
Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
Αρ. Τίτλος Σημείο ενδιαφέροντος
1 Τοπική Κοινότητα Αμαλώτας Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
2 Τοπική Κοινότητα Αργυροχωρίου Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
3 Τοπική Κοινότητα Βασιλικών Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
4 Τοπική Κοινότητα Δάφνης Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
5 Τοπική Κοινότητα Καπνοχωρίου Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
6 Τοπική Κοινότητα Καρυάς Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
7 Τοπική Κοινότητα Καστανιάς Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
8 Τοπική Κοινότητα Κομποτάδων Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
9 Τοπική Κοινότητα Λαδικού Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
10 Τοπική Κοινότητα Λουτρών Υπάτης Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
11 Τοπική Κοινότητα Λυχνού Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
12 Τοπική Κοινότητα Μεξιατών Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
13 Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
14 Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
15 Τοπική Κοινότητα Περιστερίου Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
16 Τοπική Κοινότητα Πύργου Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
17 Τοπική Κοινότητα Ροδωνιάς Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
18 Τοπική Κοινότητα Συκάς Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων
19 Τοπική Κοινότητα Υπάτης Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων