Τρίτη ηλικία

Βοήθεια στο Σπίτι

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένα πρόγραμμα Κοινωνικής Προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε άτομα της τρίτης ηλικίας και Α.Μ.Ε.Α. Σκοπός του είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσής τους και η...

Κ.Α.Π.Η.

Ο θεσμός των ΚΑΠΗ ξεκίνησε το 1979. Βασικός σκοπός είναι να προωθεί την κοινωνική δράση και προσφορά των μελών του, έτσι ώστε να χτίζουν σχέσεις, συνεργασίες και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική δικτύωση της τοπικής κοινωνίας. Στόχος του, επίσης, είναι να κρατήσει τα μέλη του ενεργά, αυτόνομα...

Κ.Η.Φ.Η.

Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να...