Για τα παιδιά

Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Η Δράση με τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2023-2024, αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά...

Κ.Δ.Α.Π.

Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών η παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, καθώς και την ουσιαστική διευκόλυνση, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς ρόλους μεταξύ...

Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λαμιέων αποτελείται από τρεις Παιδικούς και τρεις Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, που έχουν την δυνατότητα να φιλοξενήσουν 36 βρέφη ηλικίας 1,5 έως 2,5 ετών και 320 νήπια ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς...