Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης είναι η προστασία και αγωγή της οικογένειας και του παιδιού, η προστασία των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των οικονομικά αδυνάτων & γενικότερα του πληθυσμού που ανήκει σε ευπαθή κοινωνικά στρώματα.

Παρέχονται εξειδικευμένες πρωτοβάθμιες κοινωνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η υποστήριξη περιλαμβάνει κοινωνική εργασία & συμβουλευτική σε οικογενειακά και κοινωνικά ζητήματα, την ενίσχυση κοινωνικών και γνωστικών δεξιοτήτων, την πληροφόρηση για κρατικά επιδόματα και προνοιακά ζητήματα, τη διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες ή Δομές του Δήμου, κρατικούς & κοινωνικούς φορείς κ.α.

Στα παραπάνω πλαίσια διεξάγονται κοινωνικές έρευνες, παραπομπές, οργανώνονται δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας , και τηρούνται μητρώα αστέγων και οικονομικά αδύναμων δημοτών. Τέλος, το Τμήμα διατηρεί στενή συνεργασία και διασύνδεση με τους κοινωνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο Δήμο αλλά και γενικότερα σε επίπεδο περιφερειακό, κρατικό και ΜΚΟ, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες των πολιτών.

Διεύθυνση: Δημαρχείο Δήμου Λαμιέων , Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλ.: 2231351069, 2231351057, 2231351024
E-mail: k.tsadima@lamia-city.gr, m.korkovelou@lamia-city.grzaxaraki.alexandra@lamia-city.gr