Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Δήμου Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων εκσυγχρονίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες προς τους δημότες του προσφέροντας νέες δυνατότητες με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών διαδικτύου και στόχο την άμεση και ασφαλή συναλλαγή τους με τις υπηρεσίες του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε δημότης έχει την δυνατότητα, μέσα από την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών (πιλοτική λειτουργία), υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για την λήψη πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, προγραμματισμού ραντεβού και εποπτείας/πληρωμής των οικονομικών του συναλλαγών

 


 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να υποβάλετε αίτηση για την απόδοση θέσης στη λαϊκή αγορά του Σαββάτου.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι πωλητές περιλαμβάνονται στον πίνακα λοιπών πωλητών της 14398/15-4-2022 ανακοίνωσης «Υποβολή αιτήσεων για απόδοση θέσης στους λοιπούς συμμετέχοντες πωλητές της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου του Δήμου Λαμιέων, οι οποίοι έχουν απομείνει έως σήμερα εκτός διαδικασίας».
Η αίτηση, μετά τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων και την επισύναψη των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, πρωτοκολλείται αυτόματα κατά την υποβολής της.

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

 


 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στο υποσύστημα υποβολής αίτησης και ραντεβού. Η αίτηση, αφού έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα πεδία, πρωτοκολλείται αυτόματα κατά την υποβολής της και διεκπεραιώνεται από το αντίστοιχο τμήμα. Για τον προγραμματισμό των ραντεβού ο δημότης επιλέγει την υπηρεσία για την οποία θέλει να εξυπηρετηθεί, το σύστημα τον ενημερώνει για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και στην συνέχεια θα επικοινωνήσει μαζί του ο αρμόδιος υπάλληλος για τον προσδιορισμό ημέρας και ώρας.
 

ΑΙΤΗΣΗ/ΡΑΝΤΕΒΟΥ

 


 

Επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στο υποσύστημα διαχείρισης οικονομικών συναλλαγών. Ο συναλλασσόμενος έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί μέσα από την καρτέλα του για θέματα σχετικά με πληρωμές, ρυθμισμένες οφειλές, δόσεις, διακανονισμοί, κ.ά. Επίσης, μπορεί να εκτυπώσει τα στοιχεία της οφειλής του, καθώς και να πληρώσει βεβαιωμένες οφειλές, είτε είναι εμπρόθεσμες ή ληξιπρόθεσμες με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις, μέσω Web Banking, ATM, Ταμείο Τραπέζης, με την χρήση κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής. Η εγγραφή στο υποσύστημα απαιτεί ένα μικρό χρονικό διάστημα ώστε να γίνει η αντιστοίχηση του δημότη με την αντίστοιχη καρτέλα συναλλασσομένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

 

(*) Η χρήση των παραπάνω υπηρεσιών απαιτεί ταυτοποίηση μέσω των κωδικών TAXISNET.