Κ.Α.Π.Η.

Ο θεσμός των ΚΑΠΗ ξεκίνησε  το 1979. Βασικός σκοπός είναι να προωθεί την κοινωνική δράση και προσφορά των μελών του, έτσι ώστε να χτίζουν σχέσεις, συνεργασίες και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική δικτύωση της τοπικής κοινωνίας. 

Στόχος του, επίσης, είναι να κρατήσει τα μέλη του ενεργά, αυτόνομα και ισότιμα άτομα στην κοινότητα, μέσα από την παροχή ιατρο-κοινωνικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας, με γνώμονα την πρόληψη των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων τους. Ταυτόχρονα αποτελεί βασικό μέσο υποστήριξης, εκτόνωσης και ψυχαγωγίας τους, τομείς οι οποίοι καλύπτονται μέσα από δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο χώρο του ΚΑΠΗ.

Οι πολιτιστικές δράσεις του έχουν ως στόχο την αναγνώριση της συμβολής των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ενώ η αλληλεγγύη και αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των γενεών θα πρέπει να ενθαρρύνονται.

Στο Δήμο Λαμιέων τα ΚΑΠΗ λειτουργούν από το 1985. Σήμερα στη Λαμία υφίστανται τρία ΚΑΠΗ στα πλαίσια του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, τα οποία στελεχώνονται από:

  • Κοινωνική Λειτουργό
  • Φυσικοθεραπεύτρια
  • Επισκέπτρια Υγείας
  • Νοσηλεύτρια
  • Βοηθητικό Προσωπικό