Αντιδήμαρχοι

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος, Τηλ. 22313 51000, Τηλ. 22313 51010, Email koutsovelis-sot@hotmail.com, Email skoutsovelis@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, Εξυπηρέτησης Πολιτών, Διοικητικής Υποστήριξης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος, Τηλ. 22313 51000, Τηλ. 22313 51568, Τηλ. 2231351002, Email kyritsisdimitris@lamia-city.gr, Email dimitriskyritsis@hotmail.com
Αρμοδιότητες:

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Κοινωνίας των Πολιτών.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος, Τηλ. 22313 51073, Email amaliapontika@hotmail.it, Email amaliapontika@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 2ος όροφος, Τηλ. 22313 51093, Email panfosk@otenet.gr, Email epixeirein@lamia-city.gr, Email foskolos@lamia-city.gr, Email sports@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Τοπικής Ανάπτυξης, Αθλητισμού, Απασχόλησης,Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 2ος όροφος, Τηλ. 22313 51564, Email k.stavrog@lamia-city.gr, Email kstayrog@otenet.gr
Αρμοδιότητες:

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Πολεοδομικού Σχεδιασμού, αυτεπιστασίας, Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Εποπτείας και διαχείρισης των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Λαμίας και Δημοτικής Αστυνομίας.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος, Τηλ. 22313 51000, Τηλ. 2231351015, Email kostasmoustakas9@gmail.com, Email k.moustakas@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων, συντήρησης πρασίνου και σχεδιασμού περιβαλλοντικών δράσεων.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, Ισόγειο, Τηλ. 22310 45910, Τηλ. 2231351024, Email pastasinos@gmail.com, Email pastasinos@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης,  προστασίας Γ’ Ηλικίας, προστασίας παιδικής ηλικίας, εποπτείας και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών, Ισότητας Φύλων, υπευθύνου λειτουργίας Δημοτικού Κυνοκομείου και  φροντίδας αδέσποτων ζώων. 

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 2ος όροφος, Τηλ. 22313 51089, Email besledi@yahoo.com, Email dimitrisbeslemes@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Ενέργειας& Φυσικών Πόρων/Οργάνωση, διοίκηση και έλεγχο της καταγραφής και αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας, για τα θέματα λειτουργίας λαϊκών αγορών και υπεύθυνος  για την Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου.

Επικοινωνία:  
Email kerpis_k@hotmail.com, Email kkerpiniotis@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Δημοτικά Κοιμητήρια

Απόφαση ορισμού