Κ.Η.Φ.Η.

Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε  ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λ.π.) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

  • Ημερήσια φιλοξενία   
  • Παροχή προγεύματος
  • Παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής
  • Συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων
  • Μέτρηση ζωτικών σημείων
  • Διασφάλιση ατομικής υγιεινής
  • Δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης
  • Δραστηριότητες απασχόλησης
  • Εξυπηρέτηση ωφελουμένων για άμεσες ανάγκες τους

Οι υπηρεσίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες με ωράριο λειτουργίας 7:30 π.μ.  – 15:30 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν ενημέρωση από τις τηλεφωνικές γραμμές 22310-21113 & 22310-3073.