Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2012 με εξειδικευμένο προσωπικό (Σύμβουλο Υποδοχής/Διοικητικό προσωπικό, Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Νομικό) και στηρίζει :

  • Γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας (π.χ. ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική, σωματική, σεξουαλική κακοποίηση, οικονομική, κοινωνικό έλεγχο κ.λπ.).
  • Γυναίκες θύματα βίας (π.χ. ενδο-οικογενειακής κακοποίησης, βιασμού ή απόπειρα βιασμού, πορνείας ή trafficking, σεξουαλικής παρενόχλησης κ.λπ.).
  • Γυναίκες θύματα πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, ΑμεΑ, άνεργες, μονογονείς κ.λπ.).

Οι γυναίκες που απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο μπορούν να λάβουν τις εξής υπηρεσίες:

  • Ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε θέματα ισότητας των φύλων, αντιμετώπισης της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών.
  • Παροχή κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής και εργασιακής στήριξης (µε την οπτική του φύλου).
  • Παραπομπή ή συνοδεία -όποτε αυτό απαιτείται- των γυναικών σε ξενώνες φιλοξενίας, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κέντρα ψυχικής υγιεινής, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς προώθησης της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, σε φορείς προστασίας και στήριξης παιδιών κ.λπ.
  • Παροχή, σε συνεργασία µε τους δικηγορικούς συλλόγους, νομικών υπηρεσιών (legal aid) σε γυναίκες-θύματα βίας.

Οι υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας εντάσσεται στο Δίκτυο των εξήντα τριών (63) υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00
Διεύθυνση: Λεωνίδου 9-11, Λαμία
Τηλέφωνο: 22310 20059
Fax: 22310 20308
E-mail: lamia@isotita.gr