Υποβολή φωτογραφιών

Μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Λαμιέων έχετε την δυνατότητα να υποβάλετε φωτογραφίες με θέμα την φύση, την αρχιτεκτονική, διάφορες τοποθεσίες αλλά και δραστηριότες που έχουν σχέση με την ευρύτερη περιοχή του Δήμου συμβάλοντας με αυτόν τον τρόπο στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού περιεχομένου προβάλλοντας παράλληλα τις ικανότητες σας στην φωτογραφία. Για να υποβάλετε μια φωτογραφία στην ιστοσελίδα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :

  1. Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα πατώντας εδώ εφόσον είστε ήδη εγγεγραμένος, διαφορετικά πατήστε εδώ για να μάθετε τη διαδικασία εγγραφής.
  2. Επιλέξτε και συμπληρώστε τουλάχιστον ένα από τα 'Προφίλ Χρήστη' της ιστοσελίδας (για περισσότερες οδηγίες πατήστε εδώ).
  3. Στην συνέχεια επιλέξτε από το μενού του χρήστη που εμφανίζεται κάτω από το κεντρικό μενού, "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ" την επιλογή → "Φωτογραφίες χρηστών" → "Προσθήκη".
  4. Εισάγετε τον τίτλο και την περιγραφή της συλλογής που θέλετε να εισάγετε και συνεχίστε με την προσθήκη των φωτογραφιών συμπληρώνοντας τουλάχιστον ένα τίτλο για κάθε μία απο αυτές και τέλος πατήστε 'Αποθήκευση'.
  5. Η ομάδα διαχείρισης της ιστοσελίδας, αφού πιστοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία, θα χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποβληθέντες φωτογραφίες ενημερώνοντάς σας μέσω e-mail.

Σε περίπτωση που θέλετε, σε μια ήδη καταχωρημένη συλλογή φωτογραφιών, να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία ή να αλλάξετε κάποια από αυτά :

  1. Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα πατώντας εδώ.
  2. Επιλέξτε από το μενού του χρήστη που εμφανίζεται κάτω από το κεντρικό μενού, "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ" → "Φωτογραφίες χρηστών" → "Οι συλλογές μου".
  3. Πατήστε στο σύνδεσμο 'επεξεργασία' για την συλλογή που θέλετε να αλλάξετε.
  4. Μετά την αλλαγή/προσθήκη στοιχείων πατήστε 'Αποθήκευση'.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο Δήμος Λαμιέων μέσα από την ιστοσελίδα του υλοποιεί μια σειρά ψηφιακών δράσεων για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

ONLINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι Online συναλλαγές αποτελούν ένα ακόμη βήμα για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Λαμιέων στους πολίτες. Είναι διαθέσιμες 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μέσω της υπηρεσίας μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

VIDEO STREAMING

Ο Δήμος Λαμιέων παρέχει τη δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης από συγκεκριμένους χώρους εκδηλώσεων, συμβουλίων με ειδικό εξοπλισμό ή από κεντρικό σημείο της πόλης ώστε να τις παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας αξιοποιώντας την υπηρεσία live video streaming του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για την έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τα απαραίτητα αρχεία και καταθέστε τα στην υπηρεσία μας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Στατιστικά Στοιχεία παρουσιάζουν τους δείκτες απόδοσης εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων όπως αυτοί καταγράφονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών. Τα δεδομένα αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο με την βοήθεια Web Services που έχουν υλοποιηθεί στον κεντρικό διακομιστή του Δήμου.

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με τα δημοτικά ασύρματα δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή του Δήμου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government), με τη συνεχή αύξηση της σπουδαιότητας της, απλώνεται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσδώσει βαρύνουσα σημασία στην εφαρμογή υποδομών αλλά και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σαν μέσο αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιοι οργανισμοί στον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GIS

Το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει ένα κοινό και ενοποιημένο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης (μια Πύλη πρόσβασης ανάλογη με τα γνωστά "Portals" ενημέρωσης) σε έναν αριθμό γεωπληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που θα υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον πολίτη. Διασφαλίζεται η πρόσβαση ενός ευρύτερου κοινού (πολίτες, εργαζόμενοι στο Δήμο Λαμιέων, εργαζόμενοι σε υπηρεσίες άλλων δημοσίων και δημοτικών φορέων) σε σύνθετη αλλά παράλληλα οργανωμένη, συνεπή και καλαίσθητη παρουσίαση πληροφοριών που σχετίζονται με το Δήμο Λαμιέων.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (OPEN DATA)

Στην ενότητα αυτή, παρέχεται ένας τυποποιημένος τρόπος ολοκλήρωσης των εφαρμογών (Web Services), που κάνει χρήση των ανοιχτών προτύπων XML, SOAP, WSDL, UDDI καθώς και του Internet για την ανταλλαγή δεδομένων. Στόχος του Δήμου είναι η προσφορά ανοιχτών δεδομένων (open data) που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου καθώς και η διασύνδεση αυτών με ετερογενή πληροφοριακά συστήματα, όπως έξυπνες φορητές συσκευές (π.χ. smartphones, tablets κα). Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την κατηγορία ανοιχτών δεδομένων που σας ενδιαφέρει και ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης τους.