ΟΓΑ Περιφερειακό Υποκατάστημα Στερεάς Ελλάδας

Εκτυπώσιμη μορφή

Υπηρεσία: ΟΓΑ Περιφερειακό Υποκατάστημα Στερεάς Ελλάδας

Τόπος: Λαμία

Διεύθυνση: Παπαμαύρου & Βέλλιου

Τ.Κ.: 35100

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2231355316

ΟΙΚ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ : 2231355302

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ :

  • 2231355322
  • 2231355313
  • 2231355321
  • 2231355342

ΕΦΚΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ : 2231355332

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ : 2231355315

ΑΣΦΑΛΙΣΗ :

  • 2231355308
  • 2231355336

 

 

Δείτε το σημείο στο χάρτη