Δημόσια Διαβούλευση

Τίτλος Σχόλια Δημοσίευση
Διατύπωση γνώμης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λαμιεών, Έτους 2021 06/11/2020 10:27
Δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λαμιεών 2020-2023 03/07/2020 09:45
Διατύπωση γνώμης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Λαμιεών, Οικ. Έτους 2019 26/09/2018 15:39
Δημόσια διαβούλευση για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Λαμιέων 15/09/2017 18:36
Δημόσια διαβούλευση για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δήμου Λαμιέων 12/09/2016 11:26
Δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2016 του Δήμου Λαμιέων 26/11/2015 15:01
Δημόσια διαβούλευση για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Λαμιέων 06/11/2015 14:13
Δημόσια διαβούλευση για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 του Δήμου Λαμιέων 06/10/2015 11:40