Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων

Εκτυπώσιμη μορφή

Ο Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς των δημοσίων υπαλλήλων υποδηλώνει την προσήλωση της διοίκησης στα ιδεώδη ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, είναι σήμα πορείας για τους δημοσίους υπαλλήλους στις καθημερινές συναλλαγές τους με τους πολίτες, προβάλλοντας το πρότυπο για τη νομικά και ηθικά ορθή συμπεριφορά και τις θεμελιώδεις αρχές διοικητικής δράσης.

Ο Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς υπενθυμίζει στους λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης ότι οι αξίες που στηρίζουν την επίτευξη κάθε αποτελέσματος της διοίκησης είναι εκείνες που κάνουν σημαντική αυτήν την επίτευξή του.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο, που ακολουθεί.

Πηγή: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης