Οδηγίες σύνδεσης με το ασύρματο δίκτυο

Τι Είναι το Hotspot;

Το Hotspot είναι ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης στο internet. Στην πραγματικότητα, δεν είναι απλώς ένα σημείο, αλλά μία περιοχή η οποία καλύπτεται από συσκευές, που επιτρέπουν και διαχειρίζονται την ασύρματη πρόσβαση των χρηστών στο internet. Ένα Hotspot μπορεί να έχει εμβέλεια από μερικά μέτρα και να φτάσει ακόμη και το ένα χιλιόμετρο κάλυψης, αν αυτό είναι επιθυμητό.

Διαδικασία Σύνδεσης στο Ασύρματο Δίκτυο (συνοπτικά):

 1. Βρισκόμενοι στην εμβέλεια του ασυρμάτου δικτύου (δηλαδή αυτό που εμφανίζεται στα διαθέσιμα δίκτυα), κάνουμε διπλό κλικ για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία σύνδεσης.
 2. Εάν είστε εκτός εμβέλειας, έχετε όμως οπτική επαφή με μία από τις περιοχές-κόμβους του δικτύου, θα πρέπει να ενισχύσετε το σήμα σας, ώστε να μπορέσετε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Αυτό μπορείτε να το πραγματοποιήσετε, εάν προμηθευτείτε από κάποιο κατάστημα κεραία, η οποία να πληρεί  τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δικτύου στην περίπτωση σταθερού υπολογιστή με ασύρματη κάρτα δικτύου και access point στημένο ως AP client (δηλαδή σαν ασύρματη κάρτα δικτύου) και κεραία, στη περίπτωση που διαθέτετε φορητό υπολογιστή. Η εκάστοτε κεραία πρέπει να εγκατασταθεί για καλύτερο σήμα σε εξωτερικό χώρο ή σε κάποιο παράθυρο με οπτική πάντα επαφή προς κάποιο κόμβο! (Το σήμα δεν μπορεί να διαπεράσει μεγάλα εμπόδια, όπως πυκνά δέντρα, σπίτια, λόφους κτλ)
 3. Στη συνέχεια ανοίγετε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο (π.χ. Internet Explorer, Firefox, κ.τ.λ.) και πατάτε ‘Σύνδεση’.
 4. Σας ζητάται να αποδεχθείτε το πιστοποιητικό ασφαλείας του server και μόλις γίνει αυτό, η σύνδεσή σας πραγματοποιείται.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες δικαιούνται

 1. Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, μέσα από το δίκτυο δεδομένων του Δήμου.
 2. Τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες, που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους, τηρουμένων πάντοτε των Νόμων και του Συντάγματος.
 3. Τη διασφάλιση του απόρρητου των επικοινωνιών και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Οι χρήστες δεσμεύονται

 1. Να μην προβούν σε ενέργειες, που συνιστούν προσπάθεια παραβίασης (επιτυχή ή μη) της ασφάλειας συστημάτων, μέσα από το δίκτυο δεδομένων του Δήμου. Στα πλαίσια αυτά εντάσσονται και ενέργειες, που υποβαθμίζουν το επίπεδο ασφάλειας ενός συστήματος.
 2. Να λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του προσωπικού απόρρητου, όπως η απόκρυψη passwords, certificates, κ.τ.λ. Οι κωδικοί των χρηστών είναι αυστηρά προσωπικοί και απαγορεύεται η μεταβίβαση ή μεταπώληση των δικαιωμάτων των χρηστών.
 3. Να μην προβούν σε ενέργειες, που συνιστούν παραβίαση του προσωπικού απόρρητου χρηστών και του απόρρητου των επικοινωνιών, μέσω του δικτύου δεδομένων του Δήμου. Οι χρήστες δεσμεύονται να αποκτούν πρόσβαση αποκλειστικά σε δεδομένα, που αναφέρονται στους ίδιους ή είναι δημοσίως ανακοινώσιμα.
 4. Να μην προβούν σε ενέργειες, που παραβιάζουν (με παραγωγή, δημοσίευση ή διακίνηση υλικού) τα πνευματικά δικαιώματα (copyrights) των δικαιούχων.
 5. Να κάνουν λελογισμένη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων του δικτύου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, απαγορεύονται ρητά προσπάθειες (επιτυχείς ή μη): άρνησης παροχής υπηρεσιών (Denial-of-Service attacks), εξάπλωσης ιών ή άλλων «βλαβερών» προγραμμάτων (malware) και αποστολής μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – spam. 
 6. Να ενημερώνουν αμέσως τους υπεύθυνους του εκάστοτε συστήματος, αν υποπέσει στην αντίληψή τους οποιοδήποτε κενό ασφάλειας.
 7. Να τηρούν τους γραπτούς και άγραφους κανόνες της καλής δικτυακής συμπεριφοράς, π.χ. Netiquette RFC 1855.
 8. Να μην εκμεταλλευτούν την πρόσβαση, που τους παρέχεται σε υπολογιστές, εφαρμογές και κάθε είδους τηλεπικοινωνιακά δίκτυα από το δίκτυο δεδομένων του Δήμου, προκειμένου να προβούν σε ενέργειες, που παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο του κράτους.
 9. Να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς λειτουργίας των  υπηρεσιών, που χρησιμοποιούν.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του Δήμου 

Ο Δήμος δικαιούται να παρέχει πρόσβαση σε συστήματα και υπηρεσίες, μόνο στους χρήστες που αποδέχονται την πολιτική ασφάλειας και την πολιτική αποδεκτής χρήσης του δικτύου δεδομένων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης κάποιας από τις υποχρεώσεις χρηστών, ο Δήμος έχει δικαίωμα, όταν κρίνεται απαραίτητο, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση, λόγω διαχειριστικών αναγκών:

 1. Να αναστείλει τη σύνδεση του χρήστη στο δίκτυο δεδομένων ή τη πρόσβασή του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 2. Να προβεί σε ενέργειες για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο Δήμος στα πλαίσια της καλής λειτουργίας του δικτύου δεδομένων υποχρεούται:

 1. Να δίνει πρόσβαση στο δίκτυο στους χρήστες, κατόπιν αποδοχής της πολιτικής αποδεκτής χρήσης.
 2. Να λαμβάνει μέτρα, στο μέτρο του δυνατού, για την ασφάλεια των συστημάτων, που διαχειρίζεται και για τη διασφάλιση του απόρρητου των τηλεπικοινωνιών, μέσα στα όρια του δικτύου του.
 3. Να τηρεί τις αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. Να τηρεί τις διαδικασίες, που προβλέπονται από την πολιτική ασφάλειας του δικτύου.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο Δήμος Λαμιέων μέσα από την ιστοσελίδα του υλοποιεί μια σειρά ψηφιακών δράσεων για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

ONLINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι Online συναλλαγές αποτελούν ένα ακόμη βήμα για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Λαμιέων στους πολίτες. Είναι διαθέσιμες 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μέσω της υπηρεσίας μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

VIDEO STREAMING

Ο Δήμος Λαμιέων παρέχει τη δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης από συγκεκριμένους χώρους εκδηλώσεων, συμβουλίων με ειδικό εξοπλισμό ή από κεντρικό σημείο της πόλης ώστε να τις παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας αξιοποιώντας την υπηρεσία live video streaming του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για την έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τα απαραίτητα αρχεία και καταθέστε τα στην υπηρεσία μας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Στατιστικά Στοιχεία παρουσιάζουν τους δείκτες απόδοσης εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων όπως αυτοί καταγράφονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών. Τα δεδομένα αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο με την βοήθεια Web Services που έχουν υλοποιηθεί στον κεντρικό διακομιστή του Δήμου.

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με τα δημοτικά ασύρματα δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή του Δήμου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government), με τη συνεχή αύξηση της σπουδαιότητας της, απλώνεται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσδώσει βαρύνουσα σημασία στην εφαρμογή υποδομών αλλά και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σαν μέσο αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιοι οργανισμοί στον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GIS

Το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει ένα κοινό και ενοποιημένο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης (μια Πύλη πρόσβασης ανάλογη με τα γνωστά "Portals" ενημέρωσης) σε έναν αριθμό γεωπληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που θα υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον πολίτη. Διασφαλίζεται η πρόσβαση ενός ευρύτερου κοινού (πολίτες, εργαζόμενοι στο Δήμο Λαμιέων, εργαζόμενοι σε υπηρεσίες άλλων δημοσίων και δημοτικών φορέων) σε σύνθετη αλλά παράλληλα οργανωμένη, συνεπή και καλαίσθητη παρουσίαση πληροφοριών που σχετίζονται με το Δήμο Λαμιέων.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (OPEN DATA)

Στην ενότητα αυτή, παρέχεται ένας τυποποιημένος τρόπος ολοκλήρωσης των εφαρμογών (Web Services), που κάνει χρήση των ανοιχτών προτύπων XML, SOAP, WSDL, UDDI καθώς και του Internet για την ανταλλαγή δεδομένων. Στόχος του Δήμου είναι η προσφορά ανοιχτών δεδομένων (open data) που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου καθώς και η διασύνδεση αυτών με ετερογενή πληροφοριακά συστήματα, όπως έξυπνες φορητές συσκευές (π.χ. smartphones, tablets κα). Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την κατηγορία ανοιχτών δεδομένων που σας ενδιαφέρει και ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης τους.