Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών

Συμπληρώστε τις 11 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που ακολουθεί για να μετρήσουμε τον βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της ιστοσελίδας και βοηθήστε μας στην καλύτερη οργάνωση και ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσα από το site.

(*) Εδώ μπορείτε να γράψετε συγκεκριμένο περιοδικό, εφημερίδα, web site ή κάτι άλλο
12345
Πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει
Οργάνωση και διάταξη της ύλης
Ευανάγνωστα μεγέθη γραμματοσειρών
Σαφήνεια των παρεχόμενων πληροφοριών
Εμφάνιση
Γενικό περιεχόμενο
Ευκολία πλοήγησης

Παρακαλώ σημειώστε πόσο πιθανό είναι να κάνετε κάτι από τα παρακάτω:

Σε περίπτωση που απαντήσατε όχι στην προηγούμενη ερώτηση παρακαλώ συμπληρώστε τι είδους πληροφορίες δεν μπορέσατε να βρείτε.
Επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες.