Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών

Συμπληρώστε τις 11 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που ακολουθεί για να μετρήσουμε τον βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της ιστοσελίδας και βοηθήστε μας στην καλύτερη οργάνωση και ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται μέσα από το site.

(*) Εδώ μπορείτε να γράψετε συγκεκριμένο περιοδικό, εφημερίδα, web site ή κάτι άλλο
12345
Πληρότητα των πληροφοριών που παρέχει *
Οργάνωση και διάταξη της ύλης *
Ευανάγνωστα μεγέθη γραμματοσειρών *
Σαφήνεια των παρεχόμενων πληροφοριών *
Εμφάνιση *
Γενικό περιεχόμενο *
Ευκολία πλοήγησης *

Παρακαλώ σημειώστε πόσο πιθανό είναι να κάνετε κάτι από τα παρακάτω:

Σε περίπτωση που απαντήσατε όχι στην προηγούμενη ερώτηση παρακαλώ συμπληρώστε τι είδους πληροφορίες δεν μπορέσατε να βρείτε.
Επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες.
CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση χρησιμεύει στην αποτροπή αυτόματων εγγραφών από μηχανές (spam).
S
!
=
U
*
Εισάγετε τον κωδικό χωρίς τα κενά.