Πολεοδομικά/χωροταξικά δεδομένα

Κατηγορία:

Η Πολεοδομική Εφαρμογή του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Λαμιέων αποτελείται από ένα σύνολο σύγχρονων εφαρμογών και ψηφιακών εργαλείων με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση και διάθεση των πολεοδομικών δεδομένων του Δήμου.

Με τη χρήση του αναβαθμίζονται και απλοποιούνται οι διαδικασίες και λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου και παράλληλα διατίθεται μια σειρά χρήσιμων πληροφοριών και υπηρεσιών προς τους δημότες μέσω του διαδικτυακού κόμβου λειτουργίας του συστήματος.

Η Εφαρμογή Διαχείρισης

Η εφαρμογή διαχείρισης λειτουργεί ως ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου δίνοντας μας την δυνατότητα να προσθέσουμε πληροφορίες τόσο για τις γεωγραφικές πληροφορίες όσο και για τις θεματικές καθώς επίσης και να τις διασυνδέσουμε μεταξύ τους. Οι οντότητες που είναι διαθέσιμες εμφανίζονται στην λίστα που ακολουθεί :

 • Οικοδομικά Τετράγωνα
 • Οικόπεδα
 • Οδικοί Άξονες
 • Συνοικίες
 • Γειτονιές
 • Διοικητικά όρια
 • Πολεοδομικές και φορολογικές Ζώνες
 • Όροι δόμησης
 • Έγγραφα σε ψηφιακή μορφή
 • Συγκοινωνίες
 • Σημεία Ενδιαφέροντος
 • Δίκτυα
 • Αιτήσεις
 • Έργα

Η Δικτυακή Πύλη

Η δικτυακή πύλη της πολεοδομικής εφαρμογής έχει ως στόχο να παράσχει πληροφόρηση (Ελληνικά, Αγγλικά) σχετικά με τα πολεοδομικά και χωροταξικά δεδομένα του Δήμου Λαμιέων καθώς και τους όρους δόμησης και τις επιτρεπτές χρήσης γης. Επίσης μέσα από την δικτυακή πύλη ο πολίτης θα έχει πρόσβαση σε όλα τα ρυμοτομικά διατάγματα και σχέδια τα οποία ψηφιοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα πλοήγησης στο χώρο που καλύπτει ο Δήμος Λαμιέων καθώς επίσης να διαμορφώσει ελεύθερα τα περιεχόμενα του χάρτη εμφανίζοντας ή αποκρύπτοντας επίπεδα δεδομένων. Επιλέγοντας ένα σημείο στο χάρτη αποκτούμε πρόσβαση στo σύνολο των επιπέδων δεδομένων που υπάρχουν στο σημείο επιλογής.

Για να πλοηγηθείτε στην πολεοδομική εφαρμογή κάντε κλικ εδώ.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο Δήμος Λαμιέων μέσα από την ιστοσελίδα του υλοποιεί μια σειρά ψηφιακών δράσεων για την παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

ONLINE ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Οι Online συναλλαγές αποτελούν ένα ακόμη βήμα για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Λαμιέων στους πολίτες. Είναι διαθέσιμες 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεστε, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μέσω της υπηρεσίας μπορείτε να πραγματοποιείτε συναλλαγές χωρίς να απαιτείται η παρουσία σας στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

VIDEO STREAMING

Ο Δήμος Λαμιέων παρέχει τη δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης από συγκεκριμένους χώρους εκδηλώσεων, συμβουλίων με ειδικό εξοπλισμό ή από κεντρικό σημείο της πόλης ώστε να τις παρακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας αξιοποιώντας την υπηρεσία live video streaming του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για την έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τα απαραίτητα αρχεία και καταθέστε τα στην υπηρεσία μας.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Στατιστικά Στοιχεία παρουσιάζουν τους δείκτες απόδοσης εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων όπως αυτοί καταγράφονται από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών. Τα δεδομένα αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο με την βοήθεια Web Services που έχουν υλοποιηθεί στον κεντρικό διακομιστή του Δήμου.

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικές με τα δημοτικά ασύρματα δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή του Δήμου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-government), με τη συνεχή αύξηση της σπουδαιότητας της, απλώνεται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσδώσει βαρύνουσα σημασία στην εφαρμογή υποδομών αλλά και εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σαν μέσο αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιοι οργανισμοί στον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GIS

Το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει ένα κοινό και ενοποιημένο σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης (μια Πύλη πρόσβασης ανάλογη με τα γνωστά "Portals" ενημέρωσης) σε έναν αριθμό γεωπληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών που θα υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον πολίτη. Διασφαλίζεται η πρόσβαση ενός ευρύτερου κοινού (πολίτες, εργαζόμενοι στο Δήμο Λαμιέων, εργαζόμενοι σε υπηρεσίες άλλων δημοσίων και δημοτικών φορέων) σε σύνθετη αλλά παράλληλα οργανωμένη, συνεπή και καλαίσθητη παρουσίαση πληροφοριών που σχετίζονται με το Δήμο Λαμιέων.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (OPEN DATA)

Στην ενότητα αυτή, παρέχεται ένας τυποποιημένος τρόπος ολοκλήρωσης των εφαρμογών (Web Services), που κάνει χρήση των ανοιχτών προτύπων XML, SOAP, WSDL, UDDI καθώς και του Internet για την ανταλλαγή δεδομένων. Στόχος του Δήμου είναι η προσφορά ανοιχτών δεδομένων (open data) που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου καθώς και η διασύνδεση αυτών με ετερογενή πληροφοριακά συστήματα, όπως έξυπνες φορητές συσκευές (π.χ. smartphones, tablets κα). Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την κατηγορία ανοιχτών δεδομένων που σας ενδιαφέρει και ενημερωθείτε για τον τρόπο χρήσης τους.