Ψηφιακές υπηρεσίες από το Α έως το Ω

G (4) | Α (29) | Β (2) | Δ (14) | Ε (9) | Ζ (1) | Η (2) | Κ (6) | Λ (3) | Μ (2) | Ν (1) | Ο (2) | Π (5) | Σ (4) | Τ (1) | Υ (5) | Φ (1) | Χ (15)
Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Last update
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτή, Κουρέα, Τεχνίτη Χεριών - Ποδιών 19/07/2016 - 20:18
Άδεια εισόδου-εξόδου αυτοκινήτου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, τοποθέτηση σήματος P40 και διαγράμμιση. 08/02/2013 - 10:07
Άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρων 31/10/2012 - 15:38
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Θεάτρων 31/10/2012 - 14:49
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 31/10/2012 - 15:43
Άδεια Κυκλοφοριακής Σύνδεσης 08/02/2013 - 09:49
Άδεια Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών & Ανανέωσης Λειτουργίας 31/10/2012 - 15:48
Άδεια Πολιτικού Γάμου 31/10/2012 - 15:51
Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνα-Ελληνίδα με αλλοδαπό-ή 31/10/2012 - 15:54
Άδεια υποβιβασμού κρασπέδων και διαμόρφωσης πεζοδρομίου 08/02/2013 - 09:57
Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων & παράταση 11/10/2012 - 11:25
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων 08/11/2012 - 15:49
Αιτήματα (Participation) 11/12/2013 - 12:14
Αιτήματα, Καταγγελίες 11/10/2016 - 13:08
Αλλαγή κυρίου ονόματος - εξελληνισμός επωνύμου 09/11/2012 - 09:50
Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης 31/10/2012 - 16:04
Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας 31/10/2012 - 16:06
Αλλαγή τ.μ. και συντελεστή 24/04/2019 - 10:18
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Καπνοπώλη 01/11/2012 - 13:22
Αναφορά περιεχομένου 07/03/2013 - 20:09
Αντικατάσταση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων 11/10/2012 - 11:15
Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 01/11/2012 - 11:33
Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με νέα δραστηριότητα 01/11/2012 - 11:35
Αστικό ΚΤΕΛ - Λίστα γραμμών (Mobility) 11/12/2013 - 12:30
Αστικό ΚΤΕΛ - Λίστα γραμμών συγκεκριμένης στάσης (Mobility) 11/12/2013 - 12:30
Αστικό ΚΤΕΛ - Λίστα με αναχωρήσεις γραμμών (Mobility) 11/12/2013 - 12:29
Αστικό ΚΤΕΛ - Λίστα στάσεων (Mobility) 11/12/2013 - 12:31
Αστικό ΚΤΕΛ - Οδηγίες μετάβασης σε στάση (Mobility) 11/12/2013 - 12:31
Αστικό ΚΤΕΛ - Χρονοδιάγραμμα (Mobility) 11/12/2013 - 12:32