Αναζήτηση Ψηφιακών Υπηρεσιών

Προβολή 1 - 40 από 103
Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Κατηγορία
GIS - Δίκτυα (MapServer) Δεδομένα GIS
GIS - Δορυφορικός χάρτης (MapServer) Δεδομένα GIS
GIS - Έργα (MapServer) Δεδομένα GIS
GIS - Συντεταγμένες διεύθυνσης (GeocodeServer) Δεδομένα GIS
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κομμωτή, Κουρέα, Τεχνίτη Χεριών - Ποδιών Άδειες καταστημάτων
Άδεια εισόδου-εξόδου αυτοκινήτου σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, τοποθέτηση σήματος P40 και διαγράμμιση. Τεχνική υπηρεσία
Άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρων Άδειες καταστημάτων
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Θεάτρων Άδειες καταστημάτων
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Άδειες καταστημάτων
Άδεια Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Τεχνική υπηρεσία
Άδεια Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών & Ανανέωσης Λειτουργίας Άδειες καταστημάτων
Άδεια Πολιτικού Γάμου Ληξιαρχείο
Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνα-Ελληνίδα με αλλοδαπό-ή Ληξιαρχείο
Άδεια υποβιβασμού κρασπέδων και διαμόρφωσης πεζοδρομίου Τεχνική υπηρεσία
Άδεια χρήσης μουσικών οργάνων & παράταση Άδειες καταστημάτων
Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων Άδειες καταστημάτων
Αιτήματα (Participation) Υπηρεσία αιτημάτων/καταγγελιών
Αιτήματα, Καταγγελίες Online συναλλαγές
Αλλαγή κυρίου ονόματος - εξελληνισμός επωνύμου Δημοτολόγιο
Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης Μητρώο αρρένων
Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας Μητρώο αρρένων
Αλλαγή τ.μ. και συντελεστή Τ.Α.Π.
Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Καπνοπώλη Άδειες καταστημάτων
Αναφορά περιεχομένου Υπηρεσίες ιστοσελίδας
Αντικατάσταση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων Άδειες καταστημάτων
Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Άδειες καταστημάτων
Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με νέα δραστηριότητα Άδειες καταστημάτων
Αστικό ΚΤΕΛ - Λίστα γραμμών (Mobility) Μετακίνηση
Αστικό ΚΤΕΛ - Λίστα γραμμών συγκεκριμένης στάσης (Mobility) Μετακίνηση
Αστικό ΚΤΕΛ - Λίστα με αναχωρήσεις γραμμών (Mobility) Μετακίνηση
Αστικό ΚΤΕΛ - Λίστα στάσεων (Mobility) Μετακίνηση
Αστικό ΚΤΕΛ - Οδηγίες μετάβασης σε στάση (Mobility) Μετακίνηση
Αστικό ΚΤΕΛ - Χρονοδιάγραμμα (Mobility) Μετακίνηση
Βεβαίωση εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους Δημοτολόγιο
Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ Τ.Α.Π.
Δήλωση Βάπτισης Ληξιαρχείο
Δήλωση Γάμου Ληξιαρχείο
Δήλωση Γέννησης Ληξιαρχείο
Δήλωση Διαζυγίου Ληξιαρχείο
Δήλωση Θανάτου Ληξιαρχείο

Σελίδες