Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου περιόδου 2014-2019

ΑΑ Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Σταυρογιάννης Νικόλαος του Δημητρίου Δήμαρχος
2 Μαντζάνας Δημήτριος του Παναγιώτη Μέλος
3 Ρούλιας Ιωάννης του Γεωργίου Αντιδήμαρχος
4 Καλαμπαλίκης Δημοσθένης του Ανδρέα Γενικός Γραμματέας
5 Ζήσιμος Γεώργιος του Βασιλείου Μέλος
6 Ριζάκος Παναγιώτης του Δημητρίου Μέλος
7 Αρναούτογλου Θεόδωρος του Λάμπρου Αντιδήμαρχος
8 Μώρης Δημήτριος του Ευθυμίου Μέλος
9 Κορέντζελος Δημήτριος του Κωνσταντίνου Μέλος
10 Κλειτσάκης Αθανάσιος του Ευθυμίου Μέλος
11 Αργύρη Παρασκευή (Βίβιαν) του Ιωάννη Αντιδήμαρχος
12 Κερπινιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου Μέλος
13 Τσακμάκης Δημήτριος του Χρήστου Μέλος
14 Αδάμ - Μπαλταδούρου Δέσποινα του Γεωργίου Γραμματέας
15 Μπολοκούτας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος Μέλος
16 Καραγιάννης Στυλιανός του Γεωργίου Αντιδήμαρχος
17 Μπούκας Αθανάσιος του Ευσταθίου Μέλος
18 Κυρίτσης Δημήτριος του Γεωργίου Μέλος
19 Τσιτσίας Μάρκος του Γεωργίου Μέλος
20 Τσεκούρας Δημήτριος του Ανάργυρου Μέλος
21 Νταφλούκας Βασίλειος του Χρήστου Μέλος
22 Χαλβαντζής Ζαχαρίας (Ζάχος) του Κωνσταντίνου Πρόεδρος
23 Ζαγκανάς Γεώργιος Αντιδήμαρχος
24 Λάμπρου Γεώργιος του Λάμπρου Αντιδήμαρχος
25 Ζαγγανάς Γεώργιος του Χρήστου Μέλος
26 Καραθάνος Κωνσταντίνος του Δημητρίου Δημοτικός σύμβουλος
27 Τελώνης Δημήτριος του Σπυρίδων Αντιδήμαρχος
28 Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου Μέλος
29 Κουτσοβέλης Σωτήριος του Χρήστου Μέλος
30 Μητσόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη Μέλος
31 Ραφτοπούλου-Παπασταμάτη Μαρία του Χαραλάμπους Μέλος
32 Κούτρας Δημήτριος του Παναγιώτη Μέλος
33 Μουστάκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος
34 Συλεούνης Δημήτριος του Σπυρίδων Μέλος
35 Φώσκολος Παναγιώτης του Γεωργίου Μέλος
36 Ανδρικόπουλος Ανδρέας του Ιωάννη Μέλος
37 Αργύρης Αθανάσιος του Δημητρίου Μέλος
38 Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος του Χρήστου Μέλος
39 Αντωνίου-Σιούτα Μαρία του Ιωάννη Μέλος
40 Λέβα Βασιλική του Κωνσταντίνος Μέλος
41 Σαγιάς Γεώργιος του Δημητρίου Μέλος
42 Στασινός Παναγιώτης του Σταματίου Μέλος
43 Χρονάς Αναστάσιος του Ηλία Μέλος