Μπούκας Αθανάσιος του Ευσταθίου

Επίθετο
Μπούκας
Όνομα
Αθανάσιος
Όνομα πατέρα
Ευσταθίου

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο
22313-51035
Fax
22313-51035

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2019-2023
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
640 ψήφοι
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
549 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

1. Αγροτικής Ανάπτυξης και ιδίως:

 • Τα θέματα του πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Πτηνοτροφίας)
 • Την ευθύνη των δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
 • τη συντήρηση και διαχείριση των αντλιοστασίων και των συστημάτων άρδευσης,
 • την εποπτεία των ΤΟΕΒ,
 • τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων,
 • την ευθύνη προβολής και προώθησης των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων και των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ,
 • την ευθύνη εκπόνησης και υλοποίησης προγραμμάτων εξειδικευμένης ενημέρωσης των καλλιεργητών νέων καλλιεργειών και των νέων αγροτών,
 • την ευθύνη υποστήριξης και ενίσχυσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής,
 • την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων,
 • την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,
 • τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Τοπικής ανάπτυξης και ιδίως:

 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων,
 • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,
 • την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,
 • τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Επίσης τις ακόλουθες κατά τόπο αρμοδιότητες, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Λειανοκλαδίου:

 • Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα και του ελέγχου του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας.
 • Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
 • Μεριμνούν για τη διαφύλαξη και την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
 • Συνεργάζονται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Μεριμνούν για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε θέματα της δημοτικής ενότητας.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ιδιότητα
Αναπλ. μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως