Κούτρας Δημήτριος του Παναγιώτη

Επίθετο
Κούτρας
Όνομα
Δημήτριος
Όνομα πατέρα
Παναγιώτη

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Κοινωνική Συμμαχία - Κοτρωνιάς
Αριθμός ψήφων
1325 ψήφοι
Περίοδος
2010-2014
Συνδυασμός
Νέα Λαμία - Κοτρωνιάς
Αριθμός ψήφων
2193 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες
 • Να έχει την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων, επί των εξής θεμάτων :
  • Να είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τις απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις και δράσεις σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου (δημοτικές και τοπικές).
  • Να είναι αρμόδιος για την συντήρηση και επέκταση της αγροτικής οδοποιίας.
  • Να έχει την ευθύνη της διάθεσης του στόλου του δήμου, πλην των περιπτώσεων εδαφοκάλυψης του Χ.Υ.Τ.Α. και των εκτάκτων αναγκών, οπότε την διάθεση διενεργεί ο Αντιδήμαρχος της  πολιτικής προστασίας.
  • Να έχει την ευθύνη της συντήρησης και επέκτασης του πρασίνου, σε όλο τον Δήμο, να επιμελείται τη λειτουργία του φυτωρίου και του θρυμματιστή κλαδιών.
  • Να συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων για το πράσινο στα νέα έργα, στα οποία υποχρεωτικά θα υπάρχει πρόβλεψη για πράσινο και αυτόματο πότισμα.
  • Να έχει την ευθύνη της συντήρησης των Κοιμητηρίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Λαμίας.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις εντολές που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να εκδίδει τις αντίστοιχες με αυτές πράξεις.   
Συμβούλιο/Επιτροπή
Εκτελεστική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως