Αργύρη Παρασκευή (Βίβιαν) του Ιωάννη

Επίθετο
Αργύρη
Όνομα
Παρασκευή (Βίβιαν)
Όνομα πατέρα
Ιωάννη

Στοιχεία επικοινωνίας

Email
viv.argyri@gmail.com

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2024-2029
Συνδυασμός
Δύναμη Ανάπτυξης για τη Λαμία
Αριθμός ψήφων
1316 ψήφοι
Περίοδος
2019-2023
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
1256 ψήφοι
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
696 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Δημοτικός σύμβουλος
Περίοδος
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Δημοτικός σύμβουλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Ιδιότητα
Αναπλ. μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παρασκευή Αργύρη και της μεταβιβάζει τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

I. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και, συγκεκριμένα, των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδικής Μέριμνας & Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά των Γραφείων Ισότητας Φύλων, Κοινωνικών Δομών & Εθελοντισμού και Προστασίας Δημόσιας Υγείας & Γ΄ ηλικίας.
 • Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 περίπτωση ε΄ του ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, και τη χορήγηση αδειών, την έκδοση αποφάσεων και πιστοποιητικών, όπως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

II. Παιδείας, πολιτισμού και νεολαίας και ιδίως:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τμημάτων Παιδείας & δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού και των Γραφείων Δημοτικής Πινακοθήκης «Αλέκος Κοντόπουλος» και Δημοτικού Θεάτρου της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της παιδείας και του πολιτισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, πλην των αναφερόμενων σε θέματα αθλητισμού και τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
 • Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
 • Την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου, της Δημοτικής Πινακοθήκης «ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ», του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.), των Πνευματικών Κέντρων, των Μουσείων κλπ.
 • Την αρμοδιότητα προγραμματισμού και τέλεσης των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:

 • Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
 • Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 περίπτωση ε΄ του ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2. Παιδείας, πολιτισμού και νεολαίας και ιδίως:

 • Τις αρμοδιότητες της παιδείας και του πολιτισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, πλην των αναφερόμενων σε θέματα αθλητισμού και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
 • Την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου, της Δημοτικής Πινακοθήκης «ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ», του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.), των Πνευματικών Κέντρων, των Μουσείων κλπ.
 • Την αρμοδιότητα προγραμματισμού και τέλεσης των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

1.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως:

 • Την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
 • Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 περίπτωση ε΄ του ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Την ευθύνη λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών του Δήμου (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο, ΚΑΠΗ κλπ), καθώς και της ενίσχυσης και επέκτασης αυτών.

2.Παιδείας, πολιτισμού και νεολαίας και ιδίως:

 • Τις αρμοδιότητες της παιδείας και του πολιτισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, πλην των αναφερόμενων σε θέματα αθλητισμού και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
 • Την αρμοδιότητα προγραμματισμού και τέλεσης των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου
Συμβούλιο/Επιτροπή
Εκτελεστική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως