Λάμπρου Γεώργιος του Λάμπρου

Επίθετο
Λάμπρου
Όνομα
Γεώργιος
Όνομα πατέρα
Λάμπρου

Στοιχεία επικοινωνίας

Email
lamproutiles@yahoo.gr

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2019-2023
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
1161 ψήφοι
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
399 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Δημοτικός σύμβουλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Λάμπρου και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τμημάτων Καθαριότητας, Περιβάλλοντος-Πρασίνου, Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων & Τομέα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Κίνησης-Συντήρησης Οχημάτων, όπως και του Γραφείου Δημοτικού Κυνοκομείου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της εποπτείας λειτουργίας του ΧΥΤΑ,
 • την ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και κομποστοποίησης,
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας του περιβάλλοντος,
 • την ευθύνη του τομέα Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
 • τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού κυνοκομείου,
 • την εποπτεία και την ευθύνη της συντήρησης και λειτουργίας των κοιμητηρίων της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων,
 • τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων και της στάθμευσης των αυτοκινήτων στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης,
 • την ευθύνη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων,
 • τη διαφήμιση, και τον έλεγχο των χώρων τοποθέτησης πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης,
 • την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001),
 • την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου,
 • Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών,
 • την επίβλεψη της μελέτης και των έργων επέκτασης του πρασίνου,
 • την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φυτωρίου,
 • την ευθύνη λειτουργίας του θρυμματιστή κλαδιών,
 • τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Ιδιότητα
Αναπλ. μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και ιδίως:

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της εποπτείας λειτουργίας του ΧΥΤΑ,
 • την ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης,
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος,
 • την ευθύνη του τομέα Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
 • τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα και την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού κυνοκομείου.
 • τον έλεγχο των κοινόχρηστων χώρων και της στάθμευσης των αυτοκινήτων στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης.
 • τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001).
 • την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

2. Συντήρησης και επέκτασης του πρασίνου και ιδίως:

 • Την ευθύνη λειτουργίας της αρμόδιας για το αντικείμενο αυτό Υπηρεσίας του Δήμου,
 • την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου,
 • Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών
 • την επίβλεψη της μελέτης και των έργων επέκτασης του πρασίνου,
 • την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φυτωρίου,
 • την ευθύνη λειτουργίας του θρυμματιστή κλαδιών.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ιδιότητα
Πρόεδρος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως