Ζαγκανάς Γεώργιος

Επίθετο
Ζαγκανάς
Όνομα
Γεώργιος

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο
22313-51093
Fax
22313-51093

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2019-2023
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
475 ψήφοι
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
403 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Δημοτικός σύμβουλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Ζαγκανά και του μεταβιβάζει τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Τμημάτων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού και Απασχόλησης, όπως και του Γραφείου Δημοτικών Σφαγείων της Διεύθυνσης Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης,
 • την έκδοση των πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων,
 • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών,
 • την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου,
 • τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες,
 • το χειρισμό των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου,
 • την εισήγηση προγραμμάτων δράσης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών,
 • την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής,
 • την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης,
 • την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου,
 • τη μέριμνα για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής του Δήμου και
 • την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

Χειρισμό των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, όπως και των θεμάτων της επιχειρηματικότητας, της επαγγελματικής κατάρτισης και της απασχόλησης.

Συμβούλιο/Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης
Ιδιότητα
Πρόεδρος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Ιδιότητα
Αναπλ. μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Δημοτικός σύμβουλος
Περίοδος
έως