Ραφτοπούλου-Παπασταμάτη Μαρία του Χαραλάμπους

Επίθετο
Ραφτοπούλου-Παπασταμάτη
Όνομα
Μαρία
Όνομα πατέρα
Χαραλάμπους

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2019-2023
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
419 ψήφοι
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Κοινωνική Συμμαχία - Κοτρωνιάς
Αριθμός ψήφων
1499 ψήφοι
Περίοδος
2010-2014
Συνδυασμός
Νέα Λαμία - Κοτρωνιάς
Αριθμός ψήφων
1256 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Ιδιότητα
Αντιπρόεδρος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες
 • Να έχει την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων, επί των εξής θεμάτων :
  • Να είναι αρμόδια για την πολιτική προστασία του Δήμου.
  • Να είναι αρμόδια για τα θέματα παιδείας.
  • Να είναι αρμόδια για τα ζητήματα που έχουν σχέση με την ομαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δήμου Λαμιέων.
  • Να είναι αρμόδια για την ανάπτυξη του Εθελοντισμού.
  • Να είναι αρμόδια για τον συντονισμό των έργων των εθελοντών σε θέματα πρόνοιας, πολιτισμού, πρασίνου και Καθαριότητας.
  • Να είναι αρμόδια για την τουριστική προβολή ολόκληρου του Δήμου, να διερευνεί προγράμματα χρηματοδότησης τουριστικής προβολής, να επιμελείται των χαρτών προβολής, να επιμελείται της κάθετης σήμανσης (πληροφοριακής).
  • Να ασχολείται με θέματα ανάπτυξης – προβολής ιαματικών πηγών.
 • Σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο, αρμόδιο για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, να ασχολείται με ζητήματα που έχουν σχέση με προβλήματα της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης, ήτοι να παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα, να μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, να συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις εντολές που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και να εκδίδει τις αντίστοιχες με αυτές πράξεις.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Εκτελεστική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως