Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΑ Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
1 Παπαϊωάννου Πανουργιάς του Νικολάου Δήμαρχος
2 Ποντίκας Γεώργιος του Λάμπρου Αντιδήμαρχος
3 Σόλια Ειρήνη του Ιωάννη Αντιδήμαρχος
4 Ματσούκα- Χάψα Ευαγγελία του Νικολάου Αντιδήμαρχος
5 Κυρίτσης Δημήτριος του Ηλία Αντιδήμαρχος
6 Πρέντζας Σεραφείμ (Μάκης) του Δημητρίου Πρόεδρος
7 Ψειρόπουλος Κωνσταντίνος του Αναστάσιου Εντεταλμένος σύμβουλος
8 Τσακμάκης Δημήτριος του Χρήστου Δημοτικός σύμβουλος
9 Αργύρη Παρασκευή (Βίβιαν) του Ιωάννη Δημοτικός σύμβουλος
10 Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος του Χρήστου Αντιδήμαρχος
11 Ζήσιμος Γεώργιος του Βασιλείου Αντιδήμαρχος
12 Κερπινιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου Αντιδήμαρχος
13 Ρούλιας Ιωάννης του Γεωργίου Αντιδήμαρχος
14 Στεργίου Αθανάσιος (Θάνος) του Κωνσταντίνου Εντεταλμένος σύμβουλος
15 Σγάγιας Γεώργιος του Γρηγορίου Εντεταλμένος σύμβουλος
16 Τζουβάρας Αχιλλεύς του Χρήστου Αντιδήμαρχος
17 Αργυροπούλου Ευθυμία (Εμι) του Ιωάννη Αντιδήμαρχος
18 Παρχαρίδης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχος
19 Ξηρομερίτη Μαρία του Νικολάου Εντεταλμένος σύμβουλος
20 Καραγιαννίδης Βασίλειος του Αποστόλου Εντεταλμένος σύμβουλος
21 Θεοδώρου Στέργιος του Γεώργιος Εντεταλμένος σύμβουλος
22 Κουτκιάς Ιωάννης του Αναστασίου Εντεταλμένος σύμβουλος
23 Καραΐσκος Ευθύμιος του Κωνσταντίνου Δημοτικός σύμβουλος
24 Ξεφλούδας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα Δημοτικός σύμβουλος
25 Μουστάκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη Δημοτικός σύμβουλος
26 Φαρδή Παναγιώτα-Νεκταρία του Ιωάννη Αντιπρόεδρος
27 Τζούφλας Δημήτριος του Κωνσταντίνου Δημοτικός σύμβουλος
28 Φώσκολος Παναγιώτης του Γεωργίου Δημοτικός σύμβουλος
29 Λέντας Νικόλαος του Σπυρίδων Δημοτικός σύμβουλος
30 Μπεσλεμές Δημήτριος του Γεωργίου Δημοτικός σύμβουλος
31 Κυροδήμος Γεώργιος του Ηρακλή Δημοτικός σύμβουλος
32 Ρουποτιά - Σκαμαγκούλη Ευμορφία (Μόρφω) του Γεωργίου Δημοτικός σύμβουλος
33 Ντούζγος Αθανάσιος του Δημήτριος Δημοτικός σύμβουλος
34 Παπαθανασίου Μάριος του Αθανασίου Δημοτικός σύμβουλος
35 Κυριακάκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου Δημοτικός σύμβουλος
36 Αντωνίου-Σιούτα Μαρία του Ιωάννη Δημοτικός σύμβουλος

 

Αποφάσεις ορισμού