Συλεούνης Δημήτριος του Σπυρίδων

Επίθετο
Συλεούνης
Όνομα
Δημήτριος
Όνομα πατέρα
Σπυρίδων
Επάγγελμα
Συνταξιούχος ΟΤΕ

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση
Κραββαρίτη 3
Email
d.sileounis@yahoo.gr

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Κοινωνική Συμμαχία - Κοτρωνιάς
Αριθμός ψήφων
1228 ψήφοι
Περίοδος
2010-2014
Συνδυασμός
Νέα Λαμία - Κοτρωνιάς
Αριθμός ψήφων
1913 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες
 • Να έχει την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αντίστοιχων υπηρεσιακών μονάδων, επί των εξής θεμάτων :
  • Να έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης (Πολεοδομίας), της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και του Ηλεκτροφωτισμού.
  • Να συντονίζει την πρόοδο των πάσης φύσεως μελετών για ολόκληρο τον Δήμο.
  • Να επιμελείται της ένταξης του Δήμου σε προγράμματα χρηματοδότησης (Θησέας, ΕΣΠΑ, Leader, πράσινο ταμείο κλπ.).
  • Να επιμελείται τη συνεργασία με τη Διεύθυνση σχεδιασμού, οργάνωσης και πληροφορικής για την έγκαιρη υποβολή από τη Διεύθυνση αυτή των μελετών που συντάσσει η Τεχνική Υπηρεσία.
  • Να έχει την αρμοδιότητα του τεχνικού ελέγχου των εγκαταστάσεων ROMA και του χώρου προσωρινής εγκατάστασης των ROMA.
  • Να ασχολείται με τα ζητήματα των οδικών αξόνων και του σιδηροδρομικού άξονα.
  • Να ασχολείται με τα ζητήματα λειτουργίας του υφιστάμενου ΧΥΤΑ.
  • Να ασχολείται με την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
  • Να ασχολείται με τα ζητήματα δημιουργίας νέου ΧΥΤΥ.
  • Να μεριμνά για την συνεχή εδαφοκάλυψη του υφιστάμενου ΧΥΤΑ ,σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο που είναι υπεύθυνος για τα μηχανήματα του Δήμου.
  • Να συνεργάζεται με την Περιφερειακή αυτοδιοίκηση, Πυροσβεστική Υπηρεσία και ΔΕΥΑΛ για συντονισμό, αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
 • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις εντολές που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να εκδίδει τις αντίστοιχες με αυτές πράξεις.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Εκτελεστική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως