Κοινωνικές υπηρεσίες

Κ.Δ.Α.Π.

Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών η παροχή φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, καθώς και την ουσιαστική διευκόλυνση, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς ρόλους μεταξύ...

Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Το Τμήμα Παιδικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Λαμιέων αποτελείται από τρεις Παιδικούς και τρεις Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, που έχουν την δυνατότητα να φιλοξενήσουν 36 βρέφη ηλικίας 1,5 έως 2,5 ετών και 320 νήπια ηλικίας 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, καθώς...

Πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα...

Κέντρο Kοινότητας

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Η παρακολούθηση, γίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη...

Κοινωνικό παντοπωλείο

Με τη λειτουργία της δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων, επιδιώκεται η κάλυψη πρωτογενών ανθρώπινων αναγκών με την παροχή των ακόλουθων αγαθών: Τρόφιμα, και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα. Είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη...

Κοινωνικό φαρμακείο

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η Δομή είναι άτομα που διαμένουν στο Δήμο και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή...

Κοινωνικό φροντιστήριο

Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι η υπηρεσία δωρεάν παροχής εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οικογένειες των οποίων, λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα...

Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Φθιώτιδας

Το Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών Π.Ε. Φθιώτιδας είναι μια αστική εταιρία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, η οποία συστάθηκε το 1998 με πρωτοβουλία του Δήμου Λαμιέων και στην οποία συμμετέχουν οι εξής: ο Δήμος Λαμιέων, η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, ο Ιατρικός Σύλλογος Ν. Φθιώτιδας, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Π.Ε. Φθιώτιδας, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Π.Ε. Φθιώτιδας, η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Λαμιέων