Χώροι Στάθμευσης Λαμίας - Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε.

Η εταιρία "Χώροι Στάθμευσης Λαμίας - Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε." ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2009.

Εικόνα
Εικόνα

Σκοπός της εταιρίας είναι η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας, η μελέτη, η δημιουργία, η λειτουργία, ο έλεγχος και η εκμετάλλευση κλειστών ή ανοιχτών χώρων στάθμευσης και χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης.

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Δημήτριος Ρίζος του Γεωργίου
2 Τακτικό Μέλος Ζαχαρίας Χαλβαντζής του Κωνσταντίνου
3 Τακτικό Μέλος, Δημότης Βασιλική Τσιαγκούδη του Δημητρίου
4 Τακτικό Μέλος, Δημότης Βασιλική Κατόπη-Λέντα του Γεωργίου
5 Τακτικό Μέλος, Δημότης Βασίλειος Διαμαντής του Ιωάννη
6 Τακτικό Μέλος, Δημότης Ευάγγελος Δαμακόπουλος του Δημητρίου
7 Τακτικό Μέλος, Δημότης Γεώργιος Ζαγκανάς του Χρήστου
8 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος Ζωγράφος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
9 Αναπληρωματικό Μέλος  Δημήτριος Χαιρόπουλος του Σπυρίδωνος
10 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Ευγενία Πάπουτσα του Γεωργίου
11 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Ιωάννης Κουτσονίκας του Δημητρίου
12 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Γεώργιος Σγάγιας του Γρηγορίου
13 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Ζήσης Ταγκούλης του Γεωργίου
14 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης Δέσποινα Αδάμ του Γεωργίου

Διεύθυνση: Λεωνίδου 11
Τηλ. επικοινωνίας: ____
Email: Parking.dimou.lamias@gmail.com

Σημείο ενδιαφέροντος
Σημείο στον χάρτη

Χώροι Στάθμευσης Λαμίας - Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε.

Χώροι Στάθμευσης Λαμίας - Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε.

Δημόσιες Υπηρεσίες