Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαμίας

Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας ιδρύθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1980 με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λαμιέων με σκοπό την αποτελεσματική και με την επιβαλλόμενη ευελιξία και ταχύτητα αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που ανακύπτει στο κύκλωμα υδρεύσεως και αποχετεύσεως της περιοχής του Δήμου Λαμιέων.

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων συστήθηκε η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων με συγχώνευση α΄ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων, β΄ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γοργοποτάμου και γ΄ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Υπάτης. Σκοπός της επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη, η λειτουργία του Κέντρου Μεσογειακής Μουσικής, κ.τ.λ.

Χώροι Στάθμευσης Λαμίας - Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε.

Η εταιρία "Χώροι Στάθμευσης Λαμίας - Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε." ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2011. Σκοπός της εταιρίας η αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας, η μελέτη, η δημιουργία, η λειτουργία, ο έλεγχος και η εκμετάλλευση κλειστών ή ανοιχτών χώρων στάθμευσης και χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης.

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης

Το 1988 το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης μετατρέπεται σε Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων, νομική μορφή με την οποία λειτούργησε ως τον Απρίλιο του 2008, οπότε και μετετράπη σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων και ως τέτοια λειτουργεί ως σήμερα. Η δραστηριότητα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης...