Ληξιαρχείο

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου απαιτείται : Aίτηση του ενδιαφερομένου (συνημμένο αρχείο). Οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου εκδίδονται, εφόσον έχει αποβιώσει και έχει δηλωθεί στο Δήμο Λαμιέων ή έχει ταφεί εντός των διοικητικών ορίων του. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε...

Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης απαιτείται : Aίτηση του ενδιαφερομένου (συνημμένο αρχείο). Οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως εκδίδονται, εφόσον έχει τελεστεί η γέννηση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το...

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γάμου απαιτείται : Aίτηση του ενδιαφερομένου (συνημμένο αρχείο). Οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου εκδίδονται, εφόσον έχει τελεστεί ο γάμος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος...

Δήλωση Θανάτου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του θανόντος. ΑΜΚΑ του θανόντος. ΑΦΜ του θανόντος. Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Δήλωση Διαζυγίου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Διαζευκτήριο της αρχιεπισκοπής πρωτότυπο (για θρησκευτικό γάμο). Απόφαση διαζυγίου και πιστοποιητικό τελεσιδικίας ίδιου πρωτοδικείου πρωτότυπο (για πολιτικό γάμο). Για όλες τις περιπτώσεις: Λύση γάμων εφόσον έχουν τελεστεί...

Δήλωση Γέννησης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Ιατρικό Πιστοποιητικό γέννησης (κλινικής ή νοσοκομείου). Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος...

Δήλωση Γάμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Δήλωση τέλεσης γάμου (από εκκλησία) Αστυνομικές ταυτότητες του ζεύγους Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (και των δύο) Προσδιορισμός επωνύμου τέκνου Ο γάμος δηλώνεται μόνο στον τόπο τέλεσης από τον ένα εκ των δύο συζύγων...

Δήλωση Βάπτισης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Η δήλωση τέλεσης βάφτισης του ιερέα, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Άδεια Πολιτικού Γάμου για Έλληνα-Ελληνίδα με αλλοδαπό-ή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Έλληνα-Ελληνίδα: Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας. Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ, Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ.), με διεύθυνση στο Δήμο Λαμιέων...

Άδεια Πολιτικού Γάμου

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (και των δύο). Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας (και των δύο). Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ για την κάθε άδεια από Δ.Ο.Υ. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας για κάθε...