Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης απαιτείται :

  1. Aίτηση του ενδιαφερομένου (συνημμένο αρχείο).

Οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως εκδίδονται, εφόσον έχει τελεστεί η γέννηση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαμιέων.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Σχετικά αρχεία