Δήλωση Θανάτου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του θανόντος.
  3. ΑΜΚΑ του θανόντος.
  4. ΑΦΜ του θανόντος.
  5. Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Σχετικά αρχεία
Αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
Έντυπο αίτησης Δήλωσης Θανάτου 29.5 KB