Δήλωση Βάπτισης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο).
  2. Η δήλωση τέλεσης βάφτισης του ιερέα, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Σχετικά αρχεία
Αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
Έντυπο αίτησης Δήλωσης Βάπτισης 29.5 KB