Διοικητικά έγγραφα

Χορήγηση Πιστοποιητικού Αγαμίας

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Υπεύθυνη Δήλωση. Αστυνομική Ταυτότητα ενδιαφερόμενου. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Χορήγηση Πιστοποιητικoύ πλησιεστέρων συγγενών

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Υπεύθυνη Δήλωση Μαρτύρων (συνημμένο αρχείο). Αστυνομική Ταυτότητα ενδιαφερόμενου. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Αστυνομική Ταυτότητα ενδιαφερόμενου. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Χορήγηση θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (Κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας) με το ποσοστό αναπηρίας Φωτοαντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου ή του μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση ενοικίασης. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος φιλοξενείται από συγγενικό πρόσωπο θα προσκομίζεται...

Τροποποίηση τιμής ζώνης και συντελεστή παλαιότητας

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλαγή τιμής ζώνης: Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο) Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου Ε.Τ.Α.Κ. Οικοδομική άδεια Απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλαγή συντελεστή παλαιότητας: Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο) Λογαριασμός...

Προσθήκη κυρίου ονόματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία να έχει καταχωρηθεί το όνομα που δόθηκε. Πιστοποιητικό προσθήκης κυρίου ονόματος. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα, από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης, όπως οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο). Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του...

Μεταγραφή από Μητρώο Αρρένων άλλου Δήμου

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Πιστοποιητικό από Δημοτολόγια. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Μείωση Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου σε άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω

Για περισσότερα διαβάστε τα σχετικά αρχεία που ακολουθούν. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.