ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 01/09/2021 - 13:20
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
35083
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
67κωωλκ-β7φ
Περιγραφή

1. Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή – Διοργανώτρια Αρχή

Κύριος του Έργου : Δήμος Λαμιέων

Διοργανώτρια αρχή : Δήμος Λαμιέων

Αναθέτουσα αρχή : Δήμος Λαμιέων

Προϊστάμενη αρχή : Δημοτικό Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή

Αρμόδια υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού : Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων  Δήμου Λαμιέων

Η αρμόδια Υπηρεσία θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας αρχής.

  • Διεύθυνση: Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 35131 Λαμία
  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις: Α. Πολιτοπούλου, Ι. Γκέτσιος, 
  • Τηλ: 22313 51540, 22313 51546
  • email : politopoulou@lamia-ciy.grgketsios@lamia-city.gr
  • Ιστοσελίδα: http://www.lamia.gr  , https://www.lamia.gr/ns-main/press-corner
  • Οι αρχιτεκτονικές προτάσεις των διαγωνιζομένων θα κατατεθούν στο  Πρωτόκολλο του Δήμου Λαμιέων Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού (2ος όροφος)

2. Χρηματοδότηση

Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται από το ΥΠΕΝ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ σύμφωνα με την αρ. 201.5/2020 Απόφαση ένταξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ) σε βάρος του Κ.Α.: 30.7412.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων.

3. Το είδος του διαγωνισμού

Διεξάγεται Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης υλοποίησης μιας κατηγορίας μελετών, που πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, κατά την έννοια του άρθρου 1, παρ. 2 εδάφιο β’ της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-21 Απόφασης ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2239/Β΄/31.05.2021).

Το έργο ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Διάκου και Λαού θεωρείται αξιόλογο λόγω της ευρύτερης κοινωνικής, πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής σημασίας του, καθώς  και της επίδρασης του στο δομημένο περιβάλλον του ιστορικού κέντρου της πόλης λόγω της θέσης και της λειτουργίας. Επιπλέον, το έργο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ανασχεδιασμού του δημόσιου χώρου.


Πατήστε στην παρακάτω εικόνα για να την κατεβάσετε σε μεγάλη ανάλυση.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
67ΚΩΩΛΚ-Β7Φ_0.pdf 405.08 KB
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ - 1_0.pdf 1.4 MB
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΕΝΤΡΟ_0.pdf 16.94 MB
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ_0.pdf 346.51 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ_0.pdf 394.78 KB
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ_0.pdf 346.72 KB
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_0.docx 55.4 KB
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_1_signed_0.pdf 322.16 KB
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΔ_0.pdf 1.41 MB
ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΔ_0.pdf 1.4 MB
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ_0.pdf 2.91 MB
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΝΕΟ_2_0.docx 2.61 MB
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ_ΝΕΟ_2_signed_0.pdf 2.86 MB
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ_0.pdf 4.95 MB
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΔ_0.pdf 1.11 MB
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΔ.dwg 288 KB
ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΔ.dwg 263.13 KB
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΔ.dwg 718.63 KB
ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΑ ΕΓΣΑ.dwg 243.69 KB
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_53157_signed (1).pdf 568.99 KB
172__19__2021-ΨΝΧ0ΩΛΚ-62Η.pdf 228.21 KB
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ_60057_signed (1).pdf 610.32 KB