Μητρώο Αρρένων

Προσθήκη κυρίου ονόματος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην οποία να έχει καταχωρηθεί το όνομα που δόθηκε. Πιστοποιητικό προσθήκης κυρίου ονόματος. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Μεταγραφή από Μητρώο Αρρένων άλλου Δήμου

Απαραίτητα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Πιστοποιητικό από Δημοτολόγια. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Εγγραφή αδήλωτου στο Μητρώο Αρρένων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής (συνημμένο αρχείο). Ληξιαρχική Πράξη γέννησης. Πιστοποιητικό αδήλωτου. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Διόρθωση κυρίου ονόματος, επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερομένου (συνημμένο αρχείο). Ληξιαρχική πράξη γέννησης. Πιστοποιητικό διόρθωσης. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Διόρθωση ηλικίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερομένου (συνημμένο αρχείο). Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων. Κάθε επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εσφαλμένη η ηλικία. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη θανάτου. Πιστοποιητικό θανάτου. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα παλιά στοιχεία. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία. Δικαστική πράξη υιοθεσίας (πρωτότυπη). Πιστοποιητικό από Μητρώο Αρρένων και Δημοτολόγια του ατόμου, που έκανε την υιοθεσία και του...

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά : Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο). Ληξιαρχική πράξη γέννησης (νέα). Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης (πρωτότυπη). Πιστοποιητικό από Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια του ατόμου, που έκανε την αναγνώριση και του ατόμου, που αναγνωρίζεται. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο...