Διόρθωση κυρίου ονόματος, επωνύμου, πατρωνύμου, μητρωνύμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου (συνημμένο αρχείο).
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
  3. Πιστοποιητικό διόρθωσης.

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Σχετικά αρχεία