Σχολικές επιτροπές

1. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιεών

Αποτελείται από τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαμιέων.

Σκοπός

 1. Η ανάληψη δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με τη διαπίστωση ή επίλυση όλων των προβλημάτων, που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 2. Η διαχείριση των πιστώσεων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.
 3. Η διαχείριση των πιστώσεων για τις επενδυτικές δραστηριότητες των σχολικών μονάδων.

Διοίκηση

Αποτελείται από έντεκα (11) μέλη

 • Οκτώ Δημοτικούς Συμβούλους (δύο εκ των οποίων προέρχονται από τη μειοψηφία).
 • Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης.
 • Έναν εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας , ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
ΑΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Αθανάσιος Παπαχρήστος
2 Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Σωτήριος Κουτσοβέλης
3 Τακτικό Μέλος Δημήτριος Αργυρίου
4 Τακτικό Μέλος Αμαλία Ποντίκα
5 Τακτικό Μέλος Θεόδωρος Αρναούτογλου
6 Τακτικό Μέλος Ζαχαρίας Χαλβαντζής
7 Τακτικό Μέλος Νικόλαος Πάπουτσας
8 Τακτικό Μέλος Μαρία Τσιλιώνη
9 Τακτικό Μέλος Ευαγγελοπούλου-Τσελή Αναστασία
10 Τακτικό Μέλος Απόστολος Παπακωνσταντίνου
11 Τακτικό Μέλος Αμαλία Μπαλκούρα
12 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος Γεώργιος Κυροδήμος
13 Αναπληρωματικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Ξεφλούδας
14 Αναπληρωματικό Μέλος Δημήτριος Ρίζος
15 Αναπληρωματικό Μέλος Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη Ευμορφία
16 Αναπληρωματικό Μέλος Παρασκευή Αργύρη
17 Αναπληρωματικό Μέλος Στυλιανός Καραγιάννης
18 Αναπληρωματικό Μέλος Παναγιώτης Στασινός
19 Αναπληρωματικό Μέλος Μαρία Φλώρου
20 Αναπληρωματικό Μέλος Γεώργιος Μπαχλαβάς
21 Αναπληρωματικό Μέλος Παναγιώτης Τάκης
22 Αναπληρωματικό Μέλος Γεωργία Οικονόμου

2. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιεών

Αποτελείται από τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαμιέων.

Σκοπός

 1. Η ανάληψη δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με τη διαπίστωση ή επίλυση όλων των προβλημάτων, που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
 2. Η διαχείριση των πιστώσεων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.
 3. Η διαχείριση των πιστώσεων για τις επενδυτικές δραστηριότητες των σχολικών μονάδων.

Διοίκηση

Αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη

 • Εννέα Δημοτικούς Συμβούλους (δύο εκ των οποίων προέρχονται από τη μειοψηφία).
 • Δύο διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης.
 • Έναν εκπρόσωπο των υφιστάμενων συλλόγων γονέων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • Ένας εκπρόσωπος των μαθητικών κοινοτήτων κατά προτεραιότητα μεγέθους σχολικής μονάδας.
 • Κατά τις συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής, όταν συζητούνται θέματα, τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας , ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
ΑΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Αθανάσιος Παπαχρήστος
2 Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Φώσκολος
3 Τακτικό Μέλος Δημήτριος Κυρίτσης
4 Τακτικό Μέλος Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη Ευμορφία
5 Τακτικό Μέλος Παρασκευή Αργύρη
6 Τακτικό Μέλος Αικατερίνη Αλαφοδήμου
7 Τακτικό Μέλος Μαρία Αντωνίου
8 Τακτικό Μέλος Μαρία Τσιλιώνη
9 Τακτικό Μέλος Νικόλαος Τζήμας
10 Τακτικό Μέλος Βασιλική Ηλιοπούλου 
11 Τακτικό Μέλος Μαρία Παπαγυού
12 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος Κωνσταντίνος Μουστάκας
13 Αναπληρωματικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης
14 Αναπληρωματικό Μέλος Αθανάσιος Αργύρης
15 Αναπληρωματικό Μέλος Αμαλία Ποντίκα
16 Αναπληρωματικό Μέλος Θεόδωρος Αρναούτογλου
17 Αναπληρωματικό Μέλος Δημήτριος Τσακμάκης
18 Αναπληρωματικό Μέλος Μιλτιάδης Τσιρώνης
19 Αναπληρωματικό Μέλος Στέφανος Μπούτλας
20 Αναπληρωματικό Μέλος Οδυσσέας Γκοτζαμάνης
21 Αναπληρωματικό Μέλος Ανδρονίκη Κουτσονίκα
22 Αναπληρωματικό Μέλος Φοίβη Παπανάγνου
Σχετικά αρχεία