Πληροφορική και επικοινωνίες

Υφιστάμενη κατάσταση υποδομής ΤΠΕ του Δήμου Λαμιέων

Οι Διευθύνσεις του Δήμου Λαμιέων στεγάζονται σε δεκαπέντε κυρίως κτίρια, τα οποία βρίσκονται εντός της πόλης της Λαμίας  αλλά και περιφερειακά σε Υπάτη, Μοσχοχώρι, Λιανοκλάδι και Παύλιανη. Τα κύρια και δευτερεύοντα κτίρια διασυνδέονται μέσω δικτύων δεδομένων και φωνής (ΣΥΖΕΥΞΙΣ, οπτικές ίνες, WiFi), αποτελώντας στοιχεία ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ), του οποίου ο πυρήνας φιλοξενείται στο κεντρικό Δημαρχείο της πόλης (πρώην Νοσοκομείο Λαμίας).

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζεται συνοπτικά η υποδομή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Λαμιέων σε υλικό και λογισμικό εφαρμογών:

ΑΑ Είδος εξοπλισμού Χρήση
1 Ένας Application και Data Server Φιλοξενία τοπικών εφαρμογών και δεδομένων του backoffice Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του Δήμου
2 Ένας Domain & Antivirus Server Διαχείριση χρηστών και δεδομένων ασφαλείας του δικτύου του ΠΣ του Δήμου
3 Τρείς Βοηθητικοί Data Server Φιλοξενία τοπικών εφαρμογών και δεδομένων του backoffice Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του Δήμου σε κάθε Δημοτική Ενότητα
4 Ένας IVR Server Λειτουργία τετρακάναλης φωνητικής πύλης εξυπηρέτησης του Δήμου στην γραμμή 22310-35935
5 Ένας Web Server Φιλοξενία διαδικτυακών εφαρμογών και δεδομένων του ΠΣ του Δήμου
6 Ένας GIS Server Φιλοξενία διαδικτυακών εφαρμογών και δεδομένων του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου
7 Ένας Backup Sever Εξοπλισμός και λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων του ΠΣ
8 Δίκτυο οπτικών ινών Φυσική διασύνδεση των κτιρίων που αποτελούν τερματικά σημεία του δικτύου οπτικών ινών
9 Ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο οπτικών ινών Παροχή ελεύθερου internet για κινούμενους χρήστες
10 Δικτυακές υποδομές σύνδεσης με το ευρυζωνικό δίκτυο Διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τις συναλλαγές εντός και εκτός δικτύου
11 Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος Διασφάλισης παροχής αδιάλειπτης ισχύος
12 Τρία κέντρα τηλεδιάσκεψης Παροχή υπηρεσιών τηλεδιάσκεψης συνεδρίων
13 ΗΥ και εκτυπωτές χρηστών Προσωπικοί ΗΥ και εκτυπωτές για την εξυπηρέτηση των στελεχών του Δήμου

Υποδομή λογισμικού εφαρμογών :

Κατηγορία εφαρμογής ΑΑ Επιχειρησιακή λειτουργία
Διοικητικές εφαρμογές 14 Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο όλων των εισερχόμενων/εξερχόμενων εγγράφων του Δήμου
15 Ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων που διακινούνται εντός του Δήμου
16 Διαχείριση μερίδων εγγραφών των δημοτών με δυνατότητες έκδοσης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων
17 Διαχείριση εγγραφών των αρρένων δημοτών με δυνατότητες έκδοσης πιστοποιητικών/βεβαιώσεων
18 Διαχείριση εγγραφών Ληξιαρχείου των δημοτών με δυνατότητες έκδοσης βεβαιώσεων
19 Διαχείριση πρακτικών συνεδριάσεων των θεσμικών οργάνων του Δήμου
Οικονομικές εφαρμογές 20 Εφαρμογή διαχείρισης προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων, λογιστηρίου, ενταλμάτων, ταμείου του Δήμου
21 Παρακολούθηση κινήσεων των οχημάτων του Δήμου
22 Διαχείριση έργων που σχεδιάζει/υλοποιεί ο Δήμος
23 Μισθοδοσία μόνιμου/εποχικού προσωπικού και αιρετών του Δήμου
24 Διαχείριση μόνιμου/εποχικού προσωπικού και αιρετών του Δήμου
25 Εφαρμογές διαχείρισης προσόδων (χρεώσεις/εισπράξεις)
26 Διαχείριση παρακολούθησης και έκδοσης αδειών καταστημάτων για την επικράτεια του Δήμου
27 Διαχείριση κινήσεων οχημάτων για το ΧΥΤΑ του Δήμου
Εφαρμογές πληροφόρησης 28
 • Οδηγός Πόλης και Διαδικτυακές Υπηρεσίες Γεωγραφικού Περιεχομένου
 • Διαχείριση Δικτύων κοινού οφέλους
 • Διαχείριση πολεοδομικών δεδομένων παρακολούθηση χρήσης γης
 • Διαχείριση Οδικού Δικτύου & κυκλοφοριακού φορτίου
29 Ενημέρωση και πληροφόρηση ανά κατηγορία χρήστη (κάτοικος, επισκέπτης, επιχείρηση)
30
 • Αιτήσεις πιστοποιητικών Δημοτολογίου/Μητρώου Αρρένων
 • Αιτήσεις βεβαιώσεων φόρου
 • Αιτήσεις πληρωμής δημοτικού φόρου
 • Ενημέρωση δικαιούχων για τίτλους πληρωμής
 • Αιτήματα και καταγγελίες πολιτών
 • Δημοσκόπηση
 • Προβολή αποφάσεων ΔΣ/Επιτροπών
 • Πληρωμή προστίμων ΚΟΚ
Εφαρμογές φορητών συσκευών 31 Ξενάγηση σε σημεία πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου
  32 Υποβολή αιτημάτων του δημότη για την αντιμετώπιση ζητημάτων καθημερινότητας (επισκευή χαλασμένων δρόμων κ.α.)

Αντιστοίχηση προσφερόμενων υπηρεσιών με Διευθύνσεις του Δήμου και ομάδες χρηστών που εξυπηρετούνται :

Υπηρεσία που παρέχεται Διευθύνσεις του Δήμου που υποστηρίζονται Επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης Απευθύνεται σε
Διοικητικά έγγραφα Δημοτολογίου, Ληξιαρχείου, Μητρώου Αρρένων μέσω διαδικτύου Διοικητικές Υπηρεσίες  2ο Παροχή εντύπων Πολίτες
Διοικητικά έγγραφα Αδειών καταστημάτων, Αδειών χρήσης οδών μέσω διαδικτύου Οικονομικές ΥπηρεσίεςΤεχνικών Έργων, Δόμησης, Δικτύων & Ενέργειας 2ο Παροχή εντύπων Πολίτες, Επιχειρήσεις
Παροχή πληροφοριών μέσω διαδικτύου Όλες οι Διευθύνσεις 1ο Πληροφόρηση Πολίτες, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς
Παροχή ελεύθερου διαδικτύου -//- 3ο Διαδραστικό Πολίτες, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς
Αναμετάδοση εκδηλώσεων μέσω διαδικτύου -//- 3ο Διαδραστικό Πολίτες, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς
Αιτήματα/Καταγγελίες πολιτών  μέσω διαδικτύου -//- 3ο Διαδραστικό Πολίτες, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς
Αιτήματα/Καταγγελίες πολιτών μέσω τηλεφώνου -//- 3ο Διαδραστικό Πολίτες, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς
Οδηγός πόλης -//- 2ο Πληροφόρηση Πολίτες, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς
Πολεοδομικά/χωροταξικά  δεδομένα Τεχνικών Έργων, Δόμησης, Δικτύων & Ενέργειας 2ο Πληροφόρηση Πολίτες, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς
Πληρωμή δημοτικού φόρου και κλήσεων ΚΟΚ μέσω διαδικτύου Οικονομικές Υπηρεσίες 4ο Συναλλαγή Πολίτες, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς
Δημοσκόπηση, ψηφοφορία, διαβούλευση Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 3ο Διαδραστικό Πολίτες, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς
Ψηφιακή ξενάγηση με τρισδιάστατες απεικονίσεις σε σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής (η υπηρεσία είναι σε εξέλιξη) Όλες οι Διευθύνσεις 3ο Διαδραστικό Πολίτες
Ενημέρωση για κυκλοφοριακές και μετεωρολογικές συνθήκες (η υπηρεσία είναι σε εξέλιξη) Όλες οι Διευθύνσεις 3ο Διαδραστικό Πολίτες, Επιχειρήσεις, Άλλοι Φορείς

Επίπεδο 1: Πληροφοριακές Υπηρεσίες (Information). Παρέχουν μόνο πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες αφορούν τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν, τους φορείς που εμπλέκονται για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, τη σειρά εκτέλεσης των συναλλαγών που περιλαμβάνει η υπηρεσία, κλπ.
Επίπεδο 2: Επικοινωνιακές Υπηρεσίες (Interaction). Παρέχουν πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο διεκπεραίωσης της υπηρεσίας καθώς και επίσημο υλικό (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων, κλπ.), το οποίο οι χρήστες μπορούν να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους, να το τυπώσουν και να το χρησιμοποιήσουν κατά τη συναλλαγή τους με το φορέα σε φυσικό επίπεδο.
Επίπεδο 3: Διαδραστικές Υπηρεσίες (Two-way interaction). Εκτός από πληροφορίες, προσφέρουν online φόρμες για συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή. Δεδομένου ότι περιλαμβάνουν online υποβολή στοιχείων από μέρους του χρήστη, προϋποθέτουν μηχανισμό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και προστασίας των δεδομένων που αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας.
Επίπεδο 4: Συναλλακτικές Υπηρεσίες (Transaction). Εκτός από φόρμες αποστολής στοιχείων, υποστηρίζουν λειτουργίες, όπου ο χρήστης ολοκληρώνει τις συναλλαγές που περιλαμβάνει η υπηρεσία (π.χ. πληρωμή ΦΠΑ). Το ότι μία ηλεκτρονική υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης οικονομικών συναλλαγών, συνεπάγεται τη δυνατότητα της πλήρους υποκατάστασης της αντίστοιχης μη-ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Δεδομένου, ότι περιλαμβάνουν online υποβολή στοιχείων από πλευράς του χρήστη, προϋποθέτουν μηχανισμό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και προστασίας των δεδομένων που αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας.