Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 31 - 40 από 191

Βελτίωση αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ προς ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

Υποβλήθηκε από i.dimitropoulos στις Πέμ, 04/03/2021 - 09:56
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1) Τίτλος: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ” II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 4500000-7 II.3) Είδος σύμβασης: Έργα II.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή ασφαλτόστρωσης της αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ Λαμίας προς το...

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Τρί, 02/03/2021 - 10:21
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Γνωστοποιεί την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του ν. 3584/07

Προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Μηχανογραφικού Εξοπλισμού & Φωτοτυπικών Μηχανημάτων

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Δευ, 01/03/2021 - 14:52
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών (μελάνες, toner, μελανοταινίες) εκτυπωτών και φωτοτυπικών καθώς και ανταλλακτικών φωτοτυπικών του Δήμου, για το έτος 2021 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :71.683,94 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

Προμήθεια Ελαστικών

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Δευ, 01/03/2021 - 09:30
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Η προμήθεια ελαστικών για τα πάσης φύσεως οχήματα και μηχανήματα έργου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου, για το έτος 2021. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34350000-5 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των...

Προμήθεια και Παραμετροποίηση Εφαρμογών Λογισμικού

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 26/02/2021 - 11:10
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Προμήθεια πρόσθετων αδειών των εφαρμογών του Δήμου, καθώς και των ανάλογων εργασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης και προσαρμογής στην υπάρχουσα υποδομή του Πληροφοριακού Συστήματος, για το έτος 2021.

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εκτυπωτών

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Δευ, 22/02/2021 - 07:38
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Η/Υ και Εκτυπωτών Προϋπολογισμός Μελέτης :73.000.00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

Προμήθεια Σκυλοτροφών Κυνοκομείου

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 19/02/2021 - 12:34
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο Δήμος Λαμιέων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια των υποχρεώσεων από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4039/12 (ΦΕΚ 15 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπου μεταξύ άλλων ρητά αναφέρεται πως «…ο δήμος υποχρεούται να μεριμνά για την...

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες υλοποίησης της πράξης με mis 5037869 «Ανοικτό Κέντρο εμπορίου Λαμίας»

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Πέμ, 18/02/2021 - 14:58
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ανάθεση της υπηρεσίας «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υλοποίησης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας», από εξωτερικό ανάδοχο, η οποία αποτελεί το Υποέργο 12 της ενταγμένης πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Πέμ, 11/02/2021 - 12:58
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 73.000,00 ΕΥΡΩ

Προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 09/02/2021 - 14:43
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αφορά στην προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη 95 oκτανίων, πετρέλαιο κίνησης, LPG, πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικών, για την κάλυψη αναγκών των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, λοιπών μηχανημάτων και κτιρίων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του, για τα έτη 2021- 2022.