Οργάνωση του Δήμου

ο Δήμος μας ο Δήμος μας ο Δήμος μας ο Δήμος μας
ο Δήμος μας ο Δήμος μας
Επιτροπές & Συμβούλια

Ενημερωθείτε για τις αρμοδιότητες, τα μέλη και τις συνεδριάσεις των επιτροπών και συμβουλίων του Δήμου Λαμιέων.

περισσότερα

ο Δήμος μας ο Δήμος μας
Συμβούλια Κοινοτήτων

Τα όργανα διοίκησης των κοινοτήτων συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τη διοίκηση τοπικών υποθέσεων.

περισσότερα

ο Δήμος μας ο Δήμος μας
Νομικά πρόσωπα & Επιχειρήσεις

Διαβάστε σχετικές πληροφορίες με τα Νομικά πρόσωπα και Επιχειρήσεις του Δήμου όπως την Δ.Ε.Υ.Α.Λ., το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., την ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΛΑ. κ.α.

περισσότερα

ο Δήμος μας ο Δήμος μας
Οργανόγραμμα

Ενημερωθείτε για το οργανόγραμμα των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, των υπαλλήλων και τα στοιχεία επικοινωνίας.

περισσότερα