Τ.Α.Π.

Τροποποίηση τιμής ζώνης και συντελεστή παλαιότητας

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλαγή τιμής ζώνης: Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο) Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου Ε.Τ.Α.Κ. Οικοδομική άδεια Απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλαγή συντελεστή παλαιότητας: Αίτηση ενδιαφερόμενου (συνημμένο αρχείο) Λογαριασμός...

Μείωση Δημοτικών Τελών και Δημοτικού Φόρου σε άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω

Για περισσότερα διαβάστε τα σχετικά αρχεία που ακολουθούν. Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Κενά και Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για απαλλαγή Δημοτικών Τελών – Δημοτικού Φόρου

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Βεβαίωση Διακοπής από ΔΕΔΔΗΕ, Αντίγραφο συμβολαίου, Ε9 και Φωτοτυπία ταυτότητας Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα : Έντυπη Αίτηση ιδιοκτήτη για χορήγηση βεβαίωσης Μη οφειλής ΤΑΠ (πλήρως συμπληρωμένη - την προμηθεύεστε από το Δήμο) Τελευταίος εξοφλημένος λογαριασμός ΔΕΗ Συμβολαιογραφικοί τίτλοι ακινήτου Βεβαίωση μηχανικού & Πίνακα κατανομής τετραγωνικών...

Αλλαγή τ.μ. και συντελεστή

Απαραίτητα δικαιολογητικά για αλλαγή λανθασμένων τετραγωνικών μέτρων βάσει των οποίων καταβάλλονται τέλη καθαριότητας και φωτισμού και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, μέσω των λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ και των υπολοίπων παροχών: Σε οικίες για διόρθωση τ.μ. και για αλλαγή συντελεστή: Αίτηση...