Κενά και Μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για απαλλαγή Δημοτικών Τελών – Δημοτικού Φόρου

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση Διακοπής από ΔΕΔΔΗΕ,
  2. Αντίγραφο συμβολαίου,
  3. Ε9 και
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο για να ενημερωθείτε για τον χρόνο και το κόστος εξυπηρέτησης.

Σχετικά αρχεία
Αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
kena-mi_ilektrodotoymena.pdf 552.69 KB