Μετακίνηση με τρένο

Δρομολόγια ΟΣΕ

Η μετακίνηση με τρένο πραγματοποιείται εύκολα μέσω του σταθμού, που βρίσκεται στην οδό Κωνσταντινουπόλεως (πληροφορίες στο τηλέφωνο 2231033805). Ο επιβάτης του τρένου μπορεί να μεταβεί είτε μέχρι τη Στυλίδα είτε μέχρι το Σ.Σ. Λειανοκλαδίου, όπου και υπάρχει δυνατότητα επιλογής δρομολογίων εντός και εκτός Ελλάδας (πληροφορίες στα τηλέφωνα 2231061061 και 2231061482 καθώς και στην ιστοσελίδα www.ose.gr)